Davide Daolmi, Calvisius, la romanizzazione della liturgia, la nascita della notazione

Sources


Beda Venerabilis ca 730 — Gerbert 1774Iohannes Hymmonides ca 870 — Notker ca 910 — Paulus I ca 760 — Vita Notker ca 1220

730    
  Beda Venerabilis
Ecclesiasticae historiae gentis Anglorum
 
 
[I.27]
6. Interrogatio Augustini. Cum una sit fides, sunt Ecclesiarum diversae consuetudines, et altera consuetudo missarum in sancta Romana Ecclesia, atque altera in Galliarum tenetur?
7. Respondit Gregorius papa. Novit fraternitas tua Romanae Ecclesiae consuetudinem, in qua se meminit nutritam. Sed mihi placet, sive in Romana, sive in Galliarum, seu in qualibet Ecclesia, aliquid invenisti quod plus omnipotenti Deo possit placere, sollicite eligas, et in Anglorum Ecclesia, quae adhuc ad fidem nova est, institutione praecipua, quae de multis Ecclesiis colligere potuisti, infundas.
8. Non enim pro locis res, sed pro bonis rebus loca amanda sunt. Ex singulis ergo quibusque Ecclesiis, quae pia, quae religiosa, quae recta sunt elige, et haec quasi infasciculum collecta, apud Anglorum mentes in consuetudinem depone.
 
 
[IV.18]
De Iohanne cantatore sedis apostolicae, qui propter docendum Britanniam venerit.
1. Intererat huic synodo, pariterque catholicae fidei decreta firmabat vir venerabilis Iohannes archicantator ecclesiae sancti apostoli Petri, et abbas monasterii beati Martini, qui nuper venerat a Roma per iussionem papae Agathonis; duce reventissimo abbate Biscopo, cognomine Benedicto, cuius supra meminimus ...
[trans. 1910]
Of John, the singer of the Apostolic see, who came into Britain to teach [ad 680]
Among those who were present at this synod [of Hethfield] , was the venerable John, archchanter of the church of the holy Apostle Peter, and abbot of the monastery of St. Martin, who came lately from Rome, by order of Pope Agatho, together with the most reverend Abbot Biscop, surnamed Benedict, of whom mention has been made above ...
  2. Accepit et praefatum Iohannem abbatem Brittaniam perducendum; quatenus in monasterio suo cursum canendi annuum, sicut ad sanctum Petrum Romae agebatur, edoceret [see Gerbert b]: egitque abba Iohannes ut iussionem acceperat pontificis, et ordinem videlicet, ritumque canendi ac legendi viva voce praefati monasterii cantores edocendo, et ea quae totius anni circulus in celebratione dierum festorum poscebat, etiam literis mandando: quae hactenus in eodem monasterio servata, et a multis iam sunt circumquaque transcripta.
3. Non solum autem idem Iohannes ipsius monasterii fratres docebat, verum de omnibus pene eiusdem provinciae monasteriis ad audiendum eum, qui cantandi erant periti, confluebant. Sed et ipsum per loca in quibus doceret, multi invitare curabant.
4. Ipse autem excepto cantandi vel legendi munere, et aliud in mandatis ab apostolico papa acceperat, ut cuius esset fidei Anglorum Ecclesia, diligenter edisceret, Romamque rediens referret ...
He then received the aforesaid abbot John to be conducted into Britain, that he might teach in his monastery the method of singing throughout the year, as it was practised at St. Peter's at Rome. The Abbot John did as he had been commanded by the pope, teaching the singers of the said monastery the order and manner of singing and reading aloud, and committing to writing all that was requisite throughout the whole course of the year for the celebration of festivals; all which are still observed in that monastery, and have been copied by many others elsewhere. The said John not only taught the brothers of that monastery; but such as had skill in singing resorted from almost all the monasteries of the same province to hear him; and many invited him to teach in other places. Besides singing and reading, he had also been directed by the pope carefully to inform himself concerning the faith of the English church, and to give an account thereof at his return to Rome ...
 
[V.20]
3. ... Cantatorem quoque egregium, vocabulo Maban, qui a successoribus discipulorum beati papae Gregorii in Cantia fuerat cantandi sonos edoctus, ad se suosque instituendos accersiit, ac per annos duodecim tenuit: quatenus et quae illi non noverant, carmina ecclesiastica doceret; et ea quae quondam cognita longo usu vel negligentia inveterare coeperunt, huius doctrina priscum renovarentur in statum.
4. Nam et ipse episcopus Acca cantator erat peritissimus, quomodo etiam in litteris sanctis doctissimus, et in catholicae fidei confessione castissimus, in ecclesiasticae quoque institutionis regulis sollertissimus exstiterat ...
He in like manner invited to him a celebrated singer, called Maban, who had been taught to sing by the successors of the disciples of the blessed Gregory in Kent, for him to instruct himself and his clergy, and kept him 12 years, to teach such ecclesiastical songs as were not known, and to restore those to their former state which were corrupted either by want of use, or through neglect.
For bishop Acca himself was a most expert singer, as well as most learned in Holy Writ, most pure in the confession of the catholic faith, and most observant in the rules of ecclesiastical institution; 
740    
  Council of Clovesho 747
Capitula 12-13.
— Henry Spelman, Concilia, decreta, leges, constitutiones in re ecclesiarum orbis Britannici (Londini 1639).
Eng. trans.
— John Johnsons, A Collection of All the Ecclesiastical Laws, Canons, Answers, or Rescripts (London 1720)

Sui concili di Clovesho: info

 
[1639]
12. Item ut presbyteri simplici vece et modesta sancta cantant in ecclesiis
Duodecimo adjunxerunt edicto: ut presbyteri saecularium poetarum modo in Ecclesia non garriant, ne tragico sono sacrorum verborum compositionem ac distinctionem corrumpant vel confundant, sed simplicem sanctamque melodiam secundum morem ecclesiae sectentur: qui vero id non est idoneus adsequi, pronunciantis modo simpliciter legendo, dicat atque recitet quicquid instantis temporis ratio poscit, et qui episcopi sunt non praesumant. [...]
[1720]
They in the twelfth article, that priests do not prate in the church, like secular bards, nor dislocate or confund the composure and distinction of the sacred words by a pronunciation like that of tragedians, but follow the plain song or holy melody according to the custom of the church. Let him who cannot attain to this, simply read, pronounce, and reherse the words, as the present occasion requires, and let them not to presume upon what belongs to the bishop ...
  13. Ut uno eodemque tempore ubique festivitates Dominicae seu martyrum nativitates, peragantur
Tertiodecimo definitur decreto: ut uno eodemque modo Dominicae dispensationis in carne sacrosancte festivitates, in omnibus ad eas rite competentibus rebus, id est, in baptismi officio, in missarum celebratione, in cantilenae modo celebrantur, juxta exemplar vidilicet quod scriptum de Romana habemus Ecclesia. Itemque ut per gyrum totius anni natalitia sanctorum uno eodemque die, juxta Martyrologium ejusdem Romanae Ecclesiae, cum sua sibi convenienti psalmodio seu cantilena venerentur.
It is determined by the thirteenth decree, that the holy festivals of our Lord's oeconomy in the flesh, be uniformly observed, viz. in the office of Baptism, and the celebration of masses, in the manner of singingm according to the written copy which we have from the Roman Church. And that the nativitates of the saints thro' the circle of the whole year, be venerably kept on the same day, according to the Martyrology of the said Church of Rome, with their proper psalmody.
  15. De septem canonicis horis
Quinto decimo definierunt: ut septem canonicae orationum diei et noctis horae diligenti cura cum psalmodia et cantilena sibimet convenienti observantur, et ut eandem monasterialis psalmodiae parilitatem ubique sectentur, nihilque quod communis usus non admittit, praesumant cantare aut legere, sed tantum quod ex sacrarum Scripturarum auctoritate discendit, et quod Romanae Ecclesiae consuetudo permittit, cantant vel legant; [...]
In the fifteenth head they have determin'd, that the seven canonical hours of prayer, by day and night be diligently observed, by singing proper psalms and canticles; and that the uniformity of the monastic psalmody be every where follow'd, and nothing be read or sung, which is not allow'd by common use, but only what is derived from the authority of holy Scriptures, and what the custom of the Roman Church permits;
750    
  Zacharias
Epistola papae Zacharias ad Bonifatium episcopum – 4 nov. 751
— [princeps] Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, 7 vols (Coloniae 1570-81): iii (1572): 503 | (1579): 607
It. trans.
Vita e lettere di San Bonifacio, ed. Enrica Mascherpa (Noci: La Scala, 1991): 412.
 
 
[MGH Epp Sel 1: 198]
... Pro autem benedictionibus, quas faciunt Galli, ut nosti, frater, multis vitiis variantur. Nam non ex apostolica traditione hoc faciunt, sed per vanam gloriam operantur sibi ipsis dampnationem adhibentes , dum scriptum est: "Si quis vobis evangelizaverit praeter id, quod evangelizatum est, anathema sit" [Gal 1.9]. Regulam catholicae traditionis suscepisti, frater amantissime; sic omnibus predica omnesque doce, sicut a sancta Romana, cui Deo auctore deservimus, aeclesia accepisti. ...
[Mascherpa 1991: 412]
Per le benedizioni, di cui fanno uso i galli, come ben sai, fratello, esse sono diverse le une dalle altre in conseguenza di molti vizi. Infatti non fanno ciò per tradizione apostolica ma agiscono per vana gloria, procurando a se stessi la dannazione, poiché è scritto: "Se qualcuno vi predica un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema". Hai ricevuto, fratello risssimo, le direttive della tradizione apostolica; predica a tutti, insegna a tutti, come hai ricevuto dalla santa Chiesa romana, alla quale noi serviamo per volontà di Dio.
760    
  Paulus I
Epistolae papae Paoli I ad Pippinum regem
— from Codex Carolinusdigitalnumeri
— [princeps] Gretser 1613 — PL
 
 
[Pl 98: 159 (xvi, n. 148) | MGH Epp 3: 24]
25 [758-763] ... Direximus etiam excellentiae vestrae et libros, quantos reperire potuimus, id est, Antiphonale et Responsale, in simul Artem grammaticam Aristotelis, Dionysii Ariopagitae libros, Geometricam, Orthographiam, Grammaticam, omnes Graeco eloquio scriptores, nec non et horologium nocturnum. ...
 
 
[Pl 98: 199 (xxxvi, n. 203) | MGH Epp 3: 41]
43 [761-67] ... susceptis in praesenti a Deo protectae excellentiae vestrae syllabis, nempe relectis protinus, cuncta quae ferebantur in illis libenter adimplevimus; in eis siquidem comperimus exaratum quod praesentes Deo amabilis Remedii, germani vestri, monachos, Simeonis scholae cantorum priori contradere deberemus, ad instruendum eos in psalmodiae modulatione, quam ab eo apprehendere, tempore quo illic in vestris regiminibus exstitit, nequiverant. Pro quo valde ipsum vestrum asseritis germanum tristem effectum in eo quod non eius perfecte instruxisset monachos.
Et quidem, benignissime rex, satis facimus Christianitati tuae, quae nisi Georgius, qui eidem scholae praefuit, de hac migrasset luce, nequaquam eumdem Simeonem a vestri germani servitio abstrahere niteremur; sed defuncto praefato Georgio, et in eius idem Simeon, ut pote sequens illius, accedens locum, ideo pro doctrina scholae eum ad nos accersivimus, nam absit a nobis ut quippiam quod vobis vestrisque fidelibus onerosum existit, peragamus quoquomodo. Potius autem, ut praefatum est, in vestrae charitatis dilectione firmi permanentes, libentissime, in quantum virtus suppetit, voluntati vestrae obtemperandum decertamus.
Propter quod et praefatos vestri germani monachos, saepe dicto contradimus Simeon, eosque optime collocantes, solerti industria eamdem psalmodiae modulationem instrui praecepimus et crebro in eadem, donec perfecte eruditi efficiantur, pro amplissima vestrae excellentiae atque nobilissima germani vestri dilectione, ecclesiasticae doctrinae cantilenas disposuimus efficaci cura permanere ...
Argumentum | Georgio primicerio cantorum vita functo, Simeon secundicerius, qui monachos Remigii Rothom. archiep. [arch. Remigius of Rouen] canendi artem edocebat, ex Francia Romam accersitus erat, primicerii officio functurus. Pippinus Paulum monet, aegre id tulisse fratrem suum: at hic respondet se quod necessario fecerat reparaturum, nam monachos Remigii perfecte erudiendos primicerio ipsi traderet.

Morto Giorgio, primicerio dei cantori romani, Simeone, secondicerio e maestro dei monaci di Remigio arcivescovo di Rouen, era stato richiamato a Roma per sostituirlo. Pipino scrive al papa segnalando che i cantori di suo fratello l'arcivescovo (di Rouen) erano rimasti senza guida. Il papa propone di farli venire a Roma per completare la formazione.

780    
  Carolus Magnus
Libri Carolini – Contra synodum ... pro adorandis imaginibus
— [princeps] 1594
— MGH LL Conc. 2, Suppl. 2 135-136 (1998):

info

  i.6.a ... Quae dum a primis fidei temporibus cum ea perstaret in sacrę religionis unione et ab ea paulo distaret – quod tamen contra fidem non est – in officiorum celebratione, venerandę memoriae genitoris nostri inlustrissimi atque excellentissimi viri Pippini regis cura et industria sive adventu in Gallias reverentissimi et sanctissimi viri Stephani Romanę urbis antestitis est ei etiam in psallendi ordine copulata, ut non esset dispar ordo psallendi, quibus erat conpar ardor credendi, et quae unitę erant unius sanctae legis sacra lectione, essent etiam unitę unius modulaminis veneranda traditione nec seiungeret officiorum varia celebratio, quas coniunxerat unicę fidei pia devotio.  
  i.6.b Quod quidem et nos conlato nobis a Deo Italię regno fecimus sanctae Romanae ecclesiae fastigium sublimare cupientes et reverentissimi papę Adriani salutaribus exhortationibus parere nitentes, scilicet ut plures illius partis ecclesiae, quę quondam apostolicę sedis traditionem in psallendo suscipere recusabant, nunc eam cum omni diligentia amplectantur, et cui adhęserant fidei munere, ad haereant quoque psallendi ordine. Quod non solum omnium Galliarum provinciae et Germania sive Italia, sed etiam Saxones et quaedam Aquilonalis plagae gentes per nos Deo annuente ad verę fidei rudimenta conversae facere noscuntur ...  
  Capitularia [anno 789]
— MGH LL Capit. 1 61

Cit. Righetti 1953: 158 – Hen 2001: 47

  80 Ut cantum romanum pleniter discant et ordinabiliter nocturnale vel gradale officium peragatur secundum quod beatae memoriae genitor noster Pippinus rex decertavit ut fieret, quando gallicanum tutlit ob unanimitatem sedis et sancatae Dei ecclesiae pacificam concordiam  
  Epistula generalis [786-800]
— Etienne Baluze, Capitularia regum Francorum, 1677: i.203-204
— Mabillon, Vetera Analecta 1685 (1723): 73
— MGH LL Capit. 1: 80

Questa è la lettera in cui carlo invia l'Homiliarius di Paolo Diacono a tutte le sue chiese. In quanto scritta a Cassino (pre 786) è ritenuta un contributo alla 'romanizzazione', ma in realtà il modello omiletico di Paolo è Beda.

  Accensi praeterea venerandae memoriae Pippini genitoris nostri exemplis, qui totas Galliarum ecclesias Romanae traditionis suo studio cantibus decoravit.  
  Capitularia [anno 805]
— Baluze 1677

 

 
[1677: i.421]
Capitualre primum. Ut cantus discatur, et secundum ordinem et morem romanæ ecclesiæ fiat, et ut cantores de Metis revertantur
 
     
  Hadrianus I
Epistolae papae Hadriani I ad Carolum Magnum
— from Codex Carolinus
 
 
[MGH Epp 3: 626]
89 [784-791] ... De sacramentorio vero a sancto disposito prędecessori nostro, deifluo Gregorio papa: immixtum vobis emitteremus, iam pridem Paulus grammaticus [Diaconus] a nobis eum pro vobis petente secundum sanctae nostrae ecclesiae tradicionem, per Iohannem monachum atque abbatem civitatis Ravennantium vestrae regali emisimus excellentiae. ...
 
     
  Paulus Diaconus
Liber de episcopis Mettensibus | Gesta episcoporum Mettensium
— MGH SS 2 (1829): 260-270
 
 
[p. 268]
Hic clerum [Chrodegangus] adunavit, et ad instar coenobii intra claustrorum septa conversari fecit, normamque eis instituit, qualiter in ecclesia militare deberent; quibus annonas vitaeque subsidia sufficienter largitus est, ut perituris vacare negotiis non indigentes, divinis solummodo officiis excubarent. Ipsumque clerum abundanter lege divina Romanaque imbutum cantilena, morem atque ordinem Romanae ecclesiae servare praecepit, quod usque ad id tempus in Mettensi ecclesia factum minime fuit.

Ruolo di Crodegango, vescovo di Metz (742-66), nell'imporre il canto romano nella sua chiesa [il vescovo impose (Parvum decretum) anche al clero secolare le regole monastiche, fra cui la vita comunitaria. Nel 753 incontrò Stefano ii a Roma e lo accompagnò a Ponthion (vicino a Parigi) per incontrare Pipino il Breve. Si attribuisce a questa occasione la conoscenza di Crodegango e Pipino del canto romano]

790    
  Leidradus
Epistola prima. Ad Carolum Magnum imperatorem.
— Migne/99 (1851): 871-873 [digital]

Leidrado, vescovo di Lione: info

 
[Migne 1851: 871D]
... in Lugdunensi Ecclesia est ordo psallendi instauratus, ut juxta vires nostras, secundum ritum sacri Palatii, omni ex parte agi videatur, quidquid ad divinum persolvendum officium ordo exposcit. Nam habeo Scholas Cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios erudire possint.
 
810    
  Einhardus
Vita Karoli Magni
— MGH SS 2 (1829): 426-463
 
 
[p. 457]
26.a Religionem Christianam, qua ab infantia fuerat inbutus, sanctissime et cum summa pietate coluit, ac propter hoc plurimae pulchritudinis basilicam Aquisgrani exstruxit auroque et argento et luminaribus atque ex aere solido cancellis et ianuis adornavit. Ad cuius structuram
cum colurnnas et marmora aliunde habere non posset, Roma atque Ravenna devehenda curavit. Ecclesiam et mane et vespere, item nocturnis horis et sacrifìcii tempore, quoad eum valitudo permiserat, inpigre frequentabat, curabatque magnopere, ut omnia quae in ea gerebantur cum qua maxima fìerent honestate, aedituos creberrime commonens, ne quid indecens aut sordidum aut inferri aut in ea remanere permitterent. Sacrorum vasorum ex auro et argento vestimentorumque sacerdotalium tantam in ea copiam procuravit, ut in sacrifìciis celebrandis ne ianitoribus quidem, qui ultimi ecclesiastici ordinis sunt, privato habitu ministrare
necesse fuisset.
[Marucci 1988]
Praticò santamente e con molto amore la religione cristiana, nella quale era stato educato da bambino, e per questo costruì la basilica di Aquisgrana, di molta bellezza, e la adornò d'oro e argento e lampadari e cancelli e porte interamente di bronzo. Non potendo avere da qualche altro luogo colonne e marmi per la sua costruzione, curò che questi materiali fossero trasportati da Roma e Ravenna. Frequentava assiduamente la chiesa al mattino e alla sera, anche agli uffici notturni e per la messa, finché la salute glielo permise, e curava soprattutto che tutto quel che vi si faceva fosse fatto con grande decoro; rimproverando con forza i custodi, che non permettessero che fosse portato o rimanesse dentro la chiesa qualcosa di
sporco o di indecente. Arricchì la chiesa con tanta abbondanza di vasi sacri d'oro e d'argento e di vesti sacerdotali, che non era necessario celebrare in abito privato neanche per gli ostiari, che sono gli ecclesiastici dell'ultimo ordine.
  26.b Legendi atque psallendi disciplinam diligentissime emendavit. Erat enim utriusque admodum eruditus, quamquam ipse nec publice legeret nec nisi submissim et in commune cantaret. Curò il perfezionamento della scuola di lettura e di canto. Era infatti abbastanza esperto in ambedue le discipline, sebbene egli non leggesse pubblicamente né cantasse se non con altri e sommessamente.
820    
  Amalarius Metensis
De ordine antiphonarii
— PL 105: 1307digital
 
  Prologus ... Ubi ordinabilius visum est mihi scriptum haberi in Antiphonario Romano quam in nostro, ibi scripsi in margine R propter orbem urbis Romae; et ubi in nostro M propter Metensem civitatem; ubi nostrum ingenium cogitavit aliquid posse rationabilius illis ordinare, IC propter indulgentiam et charitatem ...  
  ¶68. De antiphonis quae sunt ex evangeliis quotidianis.
Post officium quo dedicatur ecclesia, scripsi antiphonas de evangeliis, de quibus interrogavi magistros Romanae ecclesiae, si illas canerent. Responderunt, Nequaquam. Nostri tamen magistri dicunt se eas ab eis percepisse, per primos magistros quos melodiam cantus Romani docuerunt infra terminos Francorum. Deus scit si isti fallant, aut si ipsi fefellissent, qui gloriati sunt se eas percepisse a magistris Romanae ecclesiae, aut Romani propter incuriam et negligentiam eas amisissent, aut si nunquam cantassent eas, tamen nos cantamus illas propter verba saluberrima, et auctoritatem nostrorum cantorum, qui gloriantur magisterio se uti cantilenae exercitationis.
Dopo l'ufficio in cui si dedica la chiesa scrissi le antifone dei vangeli, di cui chiesi ai maestri della chiesa romana se li volessero cantare. Risposero di no. Infatti i nostri mestri dicono di averle imparate dai primi mestri che insegnarono la melodia del canto romano in terra Franca. Dio sa se loro si sbagliano o si confondono, poiché si sono vantati di averle apprese dai maestri della chiesa romana, sia che i Romani le abbiano trascurate per incuria e negligenza, sia che mai le abbiano cantate, mentre noi le cantiamo per le parole efficacissime e l'autorità dei nostri cantori
840    
  Walafridus Strabo
De rebus ecclesiasticis
— Biblioteca veterum patrum, saec. ix, parte ii, XV — PL 114: 956C
 
  a Caput xxv ... Et quia Gallicana ecclesia viris non minus peritissimis instructa, sacrorum officiorum instrumenta habebat non minima: ex eis aliqua Rumanorum Officiis immixta dicuntur, quae plerique et verbis et fono se a caeteris cantibus discernere posse fateantur. Sed privilegio Romanae Sedis observato, et congruentia rationabili dispositionum apud eum factarum persuadente, factum est, ut in omnibus pene Latinorum ecclesiis consuetudo et magisterium eiusdem sedis praevaleret: quia non est alia traditio aeque sequenda, vel in fidei regula, vel in observationum doctrina. [...]  
  b Psalmos autem cum secundum LXX interpretes Romani adhuc habeant, Galli et Germanorum aliqui, secundum emendationem quam Hieronymus pater de LXX editione composuit, psalterium cantant. Quam Gregorius, Turonenfis episcopus, a partibus Romanis mutuatam, in Galliarum dicitur ecclesias transtulisse. Cantilenae vero perfectiorem scientiam, quam pene iam tota Francia diligit, Stephanus papa cum ad Pipinum patrem Caroli Magni (in primis in Franciam) pro iustitia S. Petri a Longobardis expetenda, venisset, per suos clericos, petente eodem Pipino, invexit, indeque usus eius longe lateque convaluit.  
870    
  Iohannes Hymmonides
John the Deacon / Giovanni di Montecassino († pre 882)
Sancti Gregorii Magni vita
— Opera 1572
— Opera 1588
— Opera 1616
— Acta 1668: 398
— Migne 1855: 75 (1849): 90digital
quotations
— Rhgf v, 1744: 445
— Michelet 1833: 334
— Levy 2001: 186
 
  ii.6a. Deinde in domo Domini, more sapientissimi Salomonis, propter musicae compunctionem dulcedinis, Antiphonarium centonem cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavit; scholam quoque cantorum, quae hactenus eisdem institutionibus in sancta Romana Ecclesia modulatur, constituit;

Gregorio, all'uso di Saolmone, centonizzò (mise insieme canti preesistenti per) un antifonario
fondò la scuola di canto, costituita da due luoghi, presso S. Pietro e il Laterano

  b. eique cum nonnullis praediis duo habitacula, scilicet alterum sub gradibus basilicae beati Petri apostoli, alterum vero sub Lateranensis patriarchii domibus fabricavit, ubi usque hodie lectus eius, in quo recubans modulabatur, et flagellum ipsius, quo pueris minabatur, veneratione congrua cum authentico Antiphonario reservatur, quae videlicet loca per praecepti seriem sub interpositione anathematis ob ministerii quotidiam utrobique gratiam subdivisit.  
  ii.7. Huius modulationis dulcedinem inter alias Europae gentes Germani seu Galli discere crebroque rediscere insigniter potuerunt, incorruptam vero tam levitate animi, quia nonnulla de proprio Gregorianis cantibus miscuerunt, quam feritate quoque naturali, servare minime potuerunt. Alpina siquidem corpora, vocum suarum tonitruis altisone perstrepentia, susceptae modulationis dulcedinem proprie non resultant, quia bibuli gutturis barbara feritas, dum inflexionibus et repercussionibus mitem nititur edere cantilenam, natarali quodam fragore, quasi plaustra per gradus confuse sonantia rigidas voces iactat, sicque audientium animos, quos mulcere debuerat, exasperando magis ac obstrependo conturbat.
[Angeloni 1811: 183-186]
La dolcezza di cotesta modulazione (cioè del canto romano) fra le altre europee genti, gli Alemanni o Francesi apparare e sovente tornare ad apparar notabilmente potettero; avvegnachè serbarla incorrotta essi non potessero, sì per mobilità d'animo, perciocchè alcune lor proprie cose mescolar vollero ai canti gregoriani, sì ancor per naturale loro barbarie. Imprciocchè gli alpestri corpi, co' truoni delle loro altisonanti voci schiamazzando, alla dolcezza dell'impresa modulazione dar compimento acconnciamente non sanno perché l'asperità della barbara ingoiante gola, mentrechè con arrendevolezze e percotimenti si sforza di produrre una dolce cantilena, per certo natural fragore, quasi come carra che confusamente stridano fra scaglioni, rigide voci sgorga; e perciò, in iscambio d'addolcir gli animi degli ascoltanti, esacerbando e strependo, molto più li conturba.
  ii.8. Hinc est quod huius Gregorii tempore cum Augustino tunc Britannias adeunte, per Occidentem quoque Romanae institutionis cantores dispersi, barbaros insigniter docuerunt [cfr. Beda: i.27].
Quibus defunctis, Occidentales Ecclesiae ita susceptum modulationis organum vitiarunt, ut Ioannes quidam Romanus cantor cum Theodoro aeque cive Romano, sed Eburaci archiepiscopo,* per Gallias in Britannias Vitelliano sit praesule destinatus,** qui circumquaque positarum Ecclesiarum filios ad pristinam cantilenae dulcedinem revocans, tam per se, quam per suos discipulos multis annis Romanae doctrinae regulam conservavit.

* Eburacus = York, in realtà sede vacante nel 644-664, né ha col nome di Teodoro. Teodoro fu arcivescovo di Canterbury (668-690).
** Ignoto un presule Vitelliano. Vitaliano fu papa (657-672) e nominò Teodoro arcivescovo di Canterbury (il passo è ritrascritto nella Vita Notkeri come 'papa Vitaliano').

Per la qual cosa, in quello stesso tempo di Gregorio, insiem con Agostino, il quale andava allora in Brettagna, si disseminarono per l’occidente alcuni cantori della scuola romana, da’ quali furon notabilmente i barbari ammaestrati.
Ma, que' cantori essendo poi trapassati, le chiese occidentali sì fattamente l'impresa consonanza di modulazione disconciarono, che dal proposto Vitelliano fu per le Gallie mandato in Brettagna Giovanni, certamente romano, con Teodoro, similmente cittadino romano, ma arcivescovo d'Eburaco; i quali alla pristina dolcezza di cantilena i figliuoli delle stabilite chiese intorno intorno rivocando, sì per se stessi come per via de' loro discepoli, serbarono per molti anni la regola della chiesa romana.

— Cit. in Gerbert 1774

  ii.9. Sed et Carolus noster patricius, rex autem Francorum, dissonantia Romani et Gallicani cantus Romae offensus, cum Gallorum procacitas cantum a nostratibus quibusdam naeniis argumentaretur esse corruptum, nostrique e diverso authenticum Antiphonarium probabiliter ostentarent, interrogasse fertur quis inter rivum et fontem limpidiorem aquam conservare soleret? Respondentibus fontem prudenter adiecit: Ergo et nos qui de rivo corruptam lympham usque hactenus bibimus, ad perennis fontis necesse est fluenta principalia recurramus. Mox itaque duos suorum industrios clericos Adriano tunc episcopo dereliquit, quibus tandem satis eleganter instructis, Metensem metropolim ad suavitatem modulationis pristinae revocavit, et per illam, totam Galliam suam correxit. Ma Carlo , nostro patrizio e re de' Francesi, disturbato in Roma dalla dissonanza ch' esser sentiva tra 'l canto romano ed il francese, siccome la protervia de' Galli fantasticava che il canto con alcune ninne da' nostri fosse corrotto, ed i nostri allo 'ncontro l'autentico antifonario per pruova ostentassero; così narrasi che chiedesse quale, tra la fonte e 'l rivo, serbar solesse l'acqua più limpida; e perciocchè gli si rispose esser la fonte: “E noi dunque – sagacemente egli aggiunse – che l'acqua corrotta del rivo infino a ora abbiam bevuto, alle scaturigini primitive della fonte perenne forza è che ricorriamo”. Due adunque de' suoi industri cherici egli tosto lasciò appresso ad Adriano, allor vescovo, e poiché furon essi convenevolmente ammaestrati, alla soavità della pristina modulazione egli rivocò la metropoli metense (di Metz) , e per via d'essa tutta emendò poi la Gallia.
  ii.10a. Sed cum multa post tempora, defunctis his qui Romae fuerant educati, cantum Gallicanarum Ecclesiarum a Metensi discrepare prudentissimus regum vidisset, ac unumquemque ab alterutro vitiatum cantum iactantem adverteret: Iterum, inquit, redeamus ad fontem.
Ma molto tempo appresso, costoro ch'erano stati educati in Roma essendo morti, perciocché sentì il più prudente dei re che il canto delle gallicane chiese discordava dal metense, e che a vicenda ciascun dice a esser dall’altro stato corrotto il canto: “Di nuovo – egli disse – ricorriamo al fonte”.
  b. Tunc regis precibus, sicut hodie quidam veridice astipulantur, Adrianus papa permotus, duos in Galliam cantores misit, quorum iudicio rex omnes quidem corrupisse dulcedinem Romani cantus levitate quadam cognovit, Metenses vero sola naturali feritate paululum quid dissonare praevidit. Denique usque hodie quantum Romano cantui Metensis cedit, tantum Metensi Ecclesiae cedere gallicanarum Ecclesiarum Germaniarumque cantus, ab his qui meram veritatem diligunt comprobatur. E perciò il pontefice Adriano, tocco (siccome alcuni veracemente oggi testificano) da' prieghi del re, due cantori inviò in Francia: per giudizio de' quali, comeché il re conocesse che, per una cotal volubilità, tutti veramente corrotta avessero la dolcezza del canto romano; pur si rendè ben sicuro che, per sola natural barbarie, alcun poco i Metensi dissonassero nel canto. E finalmente infino a qui quanto cede al canto romano il metense, tanto al metense cede il canto delle chiese francesi ed alemanne; nè quei che amano la pura verità, sono a ciò discordanti.
  Haec ergo per anticipationem retulerim, ne indiscussam Gallorum levitatem videar praeteriisse.  
910    
  Notker Balbulus
Notker the Stammerer / Notker I / Monacus Sangallensis (840-912)
Gesta Karoli
  [Vita + Annali + Gesta]
H
O1
M1  
G     
T     
E
Hannover xiii 858 info
Oxford Bodl. 837
München 17736 –> [Wien 610 (V2) | München 569 > Canisius 1601 | etc.*]
Gotha 93–> [München 5336 (M2)]
Troyes 294b –> [Monpellier 142]
Einsiedeln 245
* Kassel mh 2° 5 [K] | Modena vd 12 [Md] info | London Arund. 242
  [Vita + Gesta]
V1
P
M3

[S]
Wien 532
Paris, NaL 310 info –> [Breslau 1949 kn 397]
München 17134
Moissac
Salisbury 80 –> [Oxford Magd. 14 (O2)]
  [Gesta]
Z
[V3]
[P2]
[L]
Stuttgard 69 –> [St. Florian xi 38 (W)]
Wien 9027 (xvi-xvii sec.)
Paris Lat. 5941a (xvii sec.)
Leipzig 1308 (da Canisisus 1601)

Progettato in tre libri è stato lasciato incompiuto per la morte a metà del secondo: 1. Carlo e la Chiesa, 2. Le battaglie, 3. Vita quotidiana – gli è stato attribuito, in passato l’opera era riferita al Monacus Sangallensis

da Tetra 2013: i (2005), 306-307:
per Haefele V1 è copia di H o dello modello, ma V1 ha testo più esteso e più antico e lezioni indipendenti
Dei 14 codd. [siglati, citati 25] di Haefele interessanti: Z e W [copia]: rielaborazione forse con passi originali
In realtà Haefe considera H e V1 entrambi principali

biography — bio (Histor. Lexicon) | bio (Treccani 1934) | bio (Cath. Enc.) | biblio | his poetry
images — type 1: engrave | color (?) — type 2: miniature — type 3: 1677 | pottery — tiype 4: statue

  i] Canisius 1604: i (1601): 358-420 §10-11 [da München 569 (da M1)]
— Duchesne, Historiae Francorum 2 (1636): 107-135 §10-11 (collazionato con Mossaic)
— [Lambeck, Commentariorum 1665-1679 21766-1782: ii (1669), 324 – da V1 (ed. annunciata, ma mai pubblicata)]
— Canisius, Thesaurus monumentorum 2/3 (1725): 57-84 §10-11 (collaz. anche con Paris 5941a [erroneam. detto 9654/4])
— Bouquet, Requeil  5 (1744): 104-135 (da 1725) – repr. (1899): 104-135
— Migne, PL 98 (1862): 1371-1410 (da 1744)
ii] Hahn, Collectio monimentorum 2 (1726): 534-596 [da H]
iii] Pertz [mgh, ss 2] (1829): 726-763 [da H, V1, G, Breslau, M1, V2, V3, Md, K, P2, L, O2, S]
iv] Jaffé, Bibliotheca rerum Germanicarum 4 (1867): 631-700 [da H + Z W]
— G. Meyer von Knonau, Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte. St. Gallen, 36 (1920): 1-62
v] Haefele 1959: (mgh, ss rg ns 12)
— R. Rau, Quellen zur karolingischen Reichsgeschichte 3 (1960): 322-426
Fr. trans.
Collection de mémoires relatifs à l'histoire de France, ed. François Guizot (Paris 1824): iii, 163-268.
Eng. trans.
Early lives of Charlemagne [Eginhard + Notker], ed. A. J. Grant (New York: Cooper Square Publishers, 1966).
Two lives of Charlemagne, ed. Lewis Thorpe (Harmondsworth : Penguin, 1969) — audiobook
Charlemagne and Louis the Pious, ed. Thomas F. X. Noble (University Park pa: The Pennsylvania State University Press, 2009) — google
It. trans.
Vita di Carlo Magno Imperatore nella Francia picena, ed. Giovanni Carnevale, Domenico Antognozzi (Corridonia: Centro studi San Claudio al Chienti, 2014).
 Pdf (1959)
 
[Haefele 1959: 12 — Engl. trans. Noble 2009: § 10]
i.10] Referendum hoc in loco videtur, quod tamen a nostri temporis hominibus difficile credatur, cum et ego ipse qui scribo propter nimiam dissimilitudinem nostre et Romamorum cantilene non satis adhuc credam, nisi quia patrum veritati plus credendum est quam moderne ignave falsitati.
Credo dover riferire a questo punto, cosa ch’è difficile da credersi nel nostro tempo, [se] io stesso che scrivo, per la troppa differenza tra la nostra melodia e quella dei Romani, non riesco ancora a credere del tutto se non per il fatto che si deve credere più alla verità dei padri che alla moderna pigra falsità.
  Igitur indefessus divine servitutis amator Karolus, voti sui compotem quantum fieri potuit, in litterarum scientia effectum se gratulatus, sed adhuc omnes provintias immo regiones vel civitates in laudibus divinis, hoc est in cantilene modulalionibus, ab invicem dissonare perdolens, a beate memorie Stephano papa, qui deposito et decalvato ignavissimo Francorum rege Hilderico, se ad regni gubernacula antiquorum patrum more perunxit, aliquos carminum divinorum peritissimos clericos impetrare curavit. Dunque Carlo, sempre amante del servizio divino, fedele al suo proposito per quanto poteva, rallegrato per il progresso dello studio delle lettere ma dispiacendogli che tutte le province, anzi regioni e città, nelle lodi divine, cioè nella modulazione del canto, discordassero l'una dall'altra fin da papa Stefano [ii] di beata memoria che aveva deposto e tonsurato il codardo Childerico re dei Franchi, quando [Carlo] si unse re, secondo l’antico costume dei padri, curò di procurare chierici molto esperti nel canto sacro.
  Qui bone illius voluntati et studiis divinitus inspiratis assensum praebens, secundum numerum xii apostolorum de sede apostolica xii clericos doctissimos cantilene ad eum direxit in Franciam. E [il papa] acconsentendo per la sua buona disposizione e gli studi ispirati da Dio, secondo il numero 12 degli apostoli, dalla sede apostolica gli inviò in Francia 12 chierici espertissimi nel canto sacro.
  Franciam vero cum interdum nominavero, omnes Cisalpinas provincias significo, quod, sicut scriptum est: “in die illa apprehendent decem viri ex omnibus linguis gentium fimbriam viri Iudaei”. [i.11] In illo tempore, propter excellentiam gloriosissimi Caroli, et Galli et Aquitani, Hedui et Hispani, Alamanni et Baioarii, non parum se insignitos gloriabantur [si vel nomine Francorum servorum censeri mererentur. (only in M1/V1)] Per Francia ogni volta che la nominerò intendo tutte le province della Gallia al di qua delle Alpi. Come è scritto: “In quei giorni, dieci uomini di tutte le lingue delle genti afferreranno un Giudeo per il lembo del mantello” così all’epoca, per l’eccellenza del gloriosissimo Carlo, Galli, Aquitani, Edui, Ispani, Alemanni e Bavaresi, fra loro ben distinti, non poco si gloriavano di essere chiamati almeno col nome di servi dei Franchi.
  Cum ergo supradicti clerici Roma digrederentur, ut supra semper omnes Graeci et Romani invidia Francorum gloriae carpebantur, consiliati sunt inter se quomodo ita cantum variare potuissent, ut nunquam unitas et consonantia eius in regno et provincia non sua laetarentur. Quando i sopraddetti chierici partirono da Roma, poiché i Greci e i Romani erano sempre rosi dall'invidia per la gloria dei Franchi, si consigliarono tra loro per come poter variare il canto, in modo che la sua unità e consonanza mai potesse allietare regni e province che non fossero le loro.
  Venientes autem ad Carolum, honorifice suscepti, et ad praeminentissima loca dispersi, et singuli in locis singulis diversissime et quam corruptissime poterant excogitare, et ipsi canere, et sic alios docere laborabant. Giunti dunque da Carlo, accolti onorevolmente e destinati ai centri più importanti, e tutti loro in ogni singola località operarono assai indipendentemente e nel modo più deteriore che potessero escogitare, e in tal modo cantarono e isegnarono agli altri.
  Cum vero ingeniosissimus Carolus quodam anno festivitates Nativitatis et Apparitionis Domini apud Treverense vel Metense oppidum celebrasset, et vigilantissime, immo acutissime, vim carminum deprehendisset vel potius penetrasset; sequenti vero anno easdem solemnitates Parisiis vel Turonis ageret, et nihil illius soni audisset quem priori anno in supradictis locis expertus fuerat; sed et illos, quos ad alia loca direxerat, cum et ipse procedente ab invicem discordare comperisset, sanctae recordationis Leonis papae successori Stephani rem detulit, qui vocatos Romam vel exsilio vel perpetuis damnavit ergastulis. Celebrando quindi un anno l’ingegnosissimo Carlo le festività di Natale e l’Apparizione del Signore nelle città di Treviri e Metz, seguì con molta attenzione, persino acutezza, la forza della melodia; poi l’anno successivo celebrò le stesse solennità a Parigi e Tours, e nulla di quei suoni uditi l’anno precedente nelle dette località ebbe modo di riconoscere; ma avendo capito che sia quelli che ad altri luoghi erano stati inviati, sia i precedenti discordavano fra loro, riferì la cosa a papa Leone di santa memoria, successore di Stefano, il quale richiamatoli a Roma li condannò o all’esilio o all’ergastolo.
  Et dixit illustri Carolo: Si alios tibi praestitero, simili ut anteriores invidentia caecati non praetermittent illudere tibi; sed hoc modo studiis tuis satisfacere curabo; da mihi de latere tuo duos ingeniosissimos clericos, ut non advertant, qui mecum sunt, quod ad te pertineant, et perfectam scientiam, Deo volente, in hac re quam postulas assequentur. Factumque est ita. E disse all’illustre Carlo: “Se te ne darò altri, accecati da simile invidia non eviteranno di imbrogliarti come i precedenti; in altro modo cercherò di venire incontro ai tuoi desideri; mandami due brillantissimi chierici che ti sono vicini, perché chi è qui non si accorga che sono tuoi, e faranno, Dio volendo, perfetta scienza di quanto chiedi. E così fu fatto.
  Et ecce, post modicum tempus optime instructos remisit ad Carolum, qui unum secum retinuit, alterum vero, petente filio suo, Trougone Metensi episcopo ad ipsam direxit Ecclesiam: cuius industria non solum in eodem loco pollere, sed et per totam Franciam in tantum coepit propagari, ut nunc usque apud eos qui in his regionibus Latino sermone utuntur, ecclesiastica cantilena dicatur metensis. Apud nos autem, qui Theutonica sive Teutisca lingua loquimur, aut vernacule met, aut mette, vel secundum Graecam derivationem usitato vocabulo mettisca nominetur. Ed ecco, dopo poco tempo li rimandò perfettamente istruiti da Carlo, che ne trattenne uno presso di sé e l’altro invece, richiesto da suo figlio Drogo, vescovo di Metz, lo inviò in quella chiesa; il loro impegno diede frutti non solo in quel luogo ma cominciò a diffondersi nell’intera Francia. Così ora, anche da coloro che nelle loro regioni usano il sermone latino, il canto liturgico è detto ‘metense’. Da noi invece, che parliamo la lingua teutonica o tedesca lo diciamo, in volgare, ‘met’ o ‘mette’, oppure ‘mettisca’ usando il nome di derivazione greca.
 
[Haefele 1959: 57]
ii.6] Hic replicandum videtur, quam sapientissimos homines praeclarissimus Karolus habuerit in omnibus.
ii.7] Cum igitur Greci post matutinas laudes imperatori celebratas in octava die theophanię secreto in sua lingua Deo psallerent et ille occultatus in proximo carminum dulcedine delectaretur, praecepit clericis suis, ut nihil ante gustarent quam easdem antiphonas in Latinum conversas ipsi praesentarent. Inde est, quod omnes eiusdem sunt toni et quod in una ipsarum pro contrivit conteruit positum invenitur [info].
Qui sembra opportuno ricordare di nuovo con quanta sapienza Carlo si omportò con uomini molto sapienti.
I Greci, dopo che erano state celebrate le lodi mattutine per l'imperatore, nell'ottava della teofania cantavano in privato a Dio nella loro lingua. L'imperatore, di nascosto si dilettava della dolcezza di questo nuovo canto; ordinò ai suoi chierici che non si mettessero a tavola prima di presentare a lui le stesse antifone tradotte in latino. Ne risulta che sono tutti dello stesso tono che sta in una delle stesse antifone al posto di "contrivit/conteruit".
  Adduxerunt etiam idem missi omne genus organorum, sed et variarum rerum secum. Quę cuncta ab opificibus sagacissimi Karoli quasi dissimulanter aspecta acuratissime sunt in opus conversa, et praecipue illud musicorum organum praestantissimum, quod doliis ex ęre conflatis follibusque taurinis per fistulas ęreas mire per flantibus rugitum quidem tonitrui boatu, garrulitatem vero lyrę vel cymbali dulcedine coęquabat.
Quod ubi positumfuerit quamdiuque duraverit et quomodo inter alia post dampna perierit, non est huius loci vel temporis enarrare.
Gli stessi invitati avevano portato con se ogni genere di strumenti musicali e di altre cose. Tutte queste cose, esaminate con finta indifferenza dagli artigiani dell'astuto Carlo, furono copiate e riprodotte con molta accuratezza, soprattutto il più eccellente degli organi musicali. Fabbricate delle botti [cilindri] di bronzo, soffiando il liquido [e] azionando mantici del tipo di quelli prodotti a Taurino [taurini] attraverso canne, eguagliava in modo stupefacente il ruggito, il tuono, il boato, la garrulità della lira, o la dolcezza del cembalo [salterio].
Non è il momento di raccontare dove fu posto e quanto a lungo durò e come poi andò distrutto insieme ad altri guasti.
990    
  Chronicon Moissiacense
Chronicle of Moissac
— MGH SS 1 (1826): 280-313

 

 
[p. 306]
Et mense Octobrio [802] congregavit universalem synodum [in Aquis] ...
Mandavit autem, ut unusquisque episcopus in omni regno vel imperio suo, ipsi cum presbyteris suis, officium, sicut psallit ecclesia Romana, facerent. Nam et scholas suas cantorum in loca congrua construi praecepit. Similiter et in monasteriis sancti Benedicti servantibus regulam, ut officium ipsius a facerent, sicut regula docet. 
 
1000    
  Ademar de Chabannes
Ademar de Cibardo / Monacus Engolimensis, Historia [Vita Karoli]
— Pithou 1588: 34 — Du Chesne 1636: 75
Scriptores 1702: 52 — Recueil 1744 (1869) v.185
MGH SS 1 (Annale Laurissenses) 1826: 170 — MGH SS 4 (Ademari Historiarum) 1841: 117
PL 141 (1881): 21 — Ed. critica: Chavanon 1897: 81

Quella che è spesso citata come Vita Karoli è in realtà parte della Historia che tuttavia non è stata interamente redatta da lui. Con questo titolo compare come sez. viii degli Annalium di Pithou (1588, 2/1594).
cit. in 1671: 73 — Gerbert 1774: 272 (p. 53 Vita Karoli) — Angeloni 1811: 187 — Baini 1828: 302 — Michelet 1833: 334 (da 1744) — Ferrigni-Pisone 1840: 145 — Fétis 1874: 4, 280

  a. [anno 787] Et reversus est piissimus rex Karolus et caelebravit Romae pascha cum domno apostolico. Ecce orta est contentio per dies festos paschae inter cantores Romanorum et Gallorum. Dicebant se Galli melius cantare et pulcrius quam Romani. Dicebant se Romani doctissime cantilenas aecclesiasticas proferre, sicut docti fuerant a sancto Gregorio papa; Gallos corrupte cantare, et cantilenam destruendo dilacerare. Quae contentio ante domnum regem Karolum pervenit. E ritornò il piissimo re Carlo e celebrò a Roma la Pasqua con il papa. Ecco è sorta la disputa per i giorni festivi di Pasqua fra i cantori romani e franchi. I Franchi dicevano che loro cantavano meglio più nobilmente dei romani. I romani dicevano di eseguire i canti liturgici in modo più istruito, essendo stati formati da san Gregorio papa, e che i Franchi cantavano in modo deteriore, e che straziavano la melodia distruggendola. Il cui contendere arrivò davanti a re Carlo.
  Galli vero propter securitatem domni regis Karoli valde exprobrabant cantoribus Romanis, Romani vero propter auctoritatem magnae doctrinae eos stultos et rusticos et indoctos velud bruta animalia adfirmabant, et doctrinam sancti Gregorii praeferebant rusticitate eorum. I Franchi in verità per la protezione di re Carlo assai biasimavano i cantori romani, i romani invece con la forza di una gran dottrina li dicevano stolti, rustici, ignoranti simili a zotici animali, che alla dottrina di san Gregorio preferivano la loro rozzezza.
  Et cum altercatio de utraque parte finiret, ait domnus piissimus rex Karolus ad suos cantores: Dicite palam, quis purior est et quis melior, aut fons vivus aut rivuli eius longe decurrentes? Responderunt omnes una voce fontem velud capud et originem puriorem esse, rivulos autem eius, quanto longius a fonte recesserint, tanto turbulentos et sordibus ac immundiciis corruptos. Et ait domnus rex Karolus: Revertimini vos ad fontem sancti Gregorii, quia manifeste corrupistis cantilenam aecclesiasticam. E quando la disputa da entrambe le parti fini, il piisimo re Carlo disse ai suoi cantori: “Dite…
  b. Mox petiit domnus rex Karolus ab Adriano papa cantores, qui Franciam corrigerent de cantu. At ille dedit ei Theodorum et Benedictum Romae aecclesiae doctissimos cantores, qui a sancto Gregorio eruditi fuerant, tribuitque antiphonarios sancti Gregorii, quos ipse notaverat nota Romana. Subito il re Carlo chiese al papa Adriano cantori che correggano la Francia nel canto. Ed egli gli diede Teodoro e Benedetto, cantori dottissimi della chiesa di Roma, che erano stati educati da san Gregorio, e gli consegnò antifonari di san Gregorio, che egli stesso annotò con notazione romana.
  c. Domnus vero rex Karolus, revertens in Franciam, misit unum cantorem in Metis civitate, alterum in Suessionis civitate; praecipiens, de omnibus civitatibus Franciae magistros scolae antiphonarios eis ad corrigendum tradere, et ab eis discere cantare. Così re Carlo, tornato in Francia, mandò un cantore nella città di Metz, l’altro nella città di Soissons; prescrivendo ad ogni città di Francia che i maestri di scuola consegnino loro gli antifonari da correggere, e da loro imparino a cantare.

— In epoca carolingia Metz e Soissons sono le più importanti città del regno Franco.

  Correcti sunt ergo antiphonarii Francorum, quos unusquisque pro arbitrio suo viciaverat vel addens vel minuens; et omnes Franciae cantores didicerunt notam Romanam, quam nunc vocant notam Franciscam, Così sono stati corretti gli antifonari dei Franchi, che ciascuno per arbitrio suo aveva corrotto o aggiungendo o togliendo; ed a tutti i cantori di Francia insegnarono la notazione romana, ch'essi or nomano notazione francese;
  d. excepto quod tremulas vel vinnolas sive collisibiles vel secabiles voces in cantu non poterant perfecte exprimere Franci, naturali voce barbarica frangentes in gutture voces pocius quam exprimentes. benché i Franchi non potessero corretamente cantare quilismi [tremulas voces], liquescenze [vinnolas], legature [collisibili] e staccati [secabiles], con la loro naturale voce barbara, che rompe in gola i suoni piuttosto
  Maius autem magisterium cantandi in Metis civitate remansit; quantumque magisterium Romanum superat Metense in arte cantilenae, tanto superat Metensis cantilena ceteras scolas Gallorum. Similiter erudierunt Romani cantores supradicti cantores Francorum in arte organandi. Et domnus rex Karolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam, et ubique studium litterarum expandere iussit. Ante ipsum enim domnum regem Karolum, in Gallia nullum studium fuit liberalium artium. Più grande però l’abilità di cantare rimase a Metz città; come il magistero romano supera quello metense nell’arte del canto, così il canto metense supera le altre scuole franche. Similmente i cantori romani istruirono i cantori franchi nell’arte polifonica. E re Carlo, di nuovo da Roma condusse maestri dell’arte della grammatica e del calcolo e ordinò di diffondere ovunque lo studio delle lettere. Prima dello stesso re Carlo infatti, nessuna disposizione alle arti liberarli vi era in Francia.
  Per ipsos dies paschae venerunt Romam ad domnum piissimum regem Karolum missi Tassilonis ducis . . . . . Franciam cum gloria reversus est, adducens secum cantores Romanorum et grammaticos peritissimos et calculatores . . .  
1030    
  Bernard de Clairvaux
Tractatus de cantu seu Correctione antiphonarii
— Migne/182: 1121 — digital

Riforma cistercense: info

  Prologus. Inter caetera quae optime aemulati sunt patres nostri, Cisterciensis videlicet Ordinis inchoatores, hoc quoque studiosissime et religiosissime curaverunt, ut in divinis laudibus id cantarent, quod magis authenticum inveniretur. Missis denique qui Metensis Ecclesiae Antiphonarium (nam id Gregorianum esse dicebatur) transcriberent, et afferrent, longe aliter rem esse quam audierant, invenerunt. Itaque examinatum displicuit, eo quod et cantu, et littera inventum sit vitiosum, et incompositum nimis, ac pene per omnia contemptibile. Quia tamen semel coeperant, et usi sunt eo, et usque ad nostra tempora retinuerunt. Tandem aliquando non sustinentibus jam fratribus nostris abbatibus Ordinis, cum mutari et corrigi placuisset, curae nostrae id operis injunxerunt.
 
  Berno Augiensis
Berno of Reichenau, De varia psalmorum atque cantuum modulatione
— Gerbert 1774: ii, 91-114 — digital
— PL 142: 1131-54 — digital

 

 
[Gerbert 1774: 93]
Inter caetera ex emendata LXX interpretum translatione Psalterium ex graeco in latinum vertit, illudque cantandum omnibus Galliae ac quibusdam Germaniae ecclesiis tradidit: et ob hoc Gallicanum psalterium appellant, Romanis adhuc ex corrupta vulgata editione psalterium canentibus, ex qua Romani cantum composuerunt, nobisque usum cantandi contradiderunt. Unde accidit, quod verba, quae in diurnis vel in nocturnis officiis canendi more modulantur, intermisceantur, et confuse nostris psalmis inserantur, ut a minus peritis haud facile possit discerni, quid nostrae vel Romanae conveniat editioni. Quod pius pater ac peritus magister Hieronymus intuens, tres editiones in uno volumine composuit: Gallicanum psalterium, quod nos canimus, ordinavit in una columna, in altera Romanum, in tertia Hebraeum.
 
1060    
  Ekkehard iv
Casus Sancti Galli (continuatio)
biblio
— Goldast 1606: i.35-109 [60] — 1661: i.12-61 — 1730: i.11-64
— Duchesne 1641: iii.484-489 [486] excerpta — Recueil 9 (1874)
— Arx 1829 / GMH SS 2: 74-147
— Knonau 1877
— Haefele 1980
It. trans.
Cronache di San Gallo, ed. G. C. Alessio (Torino: Einaudi, 2004).

[from CathEnc] ... [after 1034, Ekkehard] began work on the ancient abbey chronicle – the famous Casus S. Galli, begun by Ratpert and continued to abbot Salomon (883), and carried it on from that date to Notker (972).
This work is a most important document for the contemporary history of St. Gall ... it is also the main source of our knowledge concerning the Ekkehards.
The Casus is mostly a compilation of anecdotes and traditions concerning distinguished monks. They contain, however, many historical errors and misrepresentations, and the Latin diction is often barbarous. Nevertheless, owing to the excellence and simplicity of the narrative, they are a valuable source of contemporary history, especially of its culture.

 
[Arx 1829: 102]
Erat tamen [abbot Hartmann (922-25)], ut a patribus audivimus, praeter sapientiae doctrinalem dotem religionis tenacissimus, claustro sepius manens, quae deforis in locis suis age rentur minus sollicitus, magisque suos habere passus quam se, quae sibi suppares in manus dare vellent regratiando contentus, solius disciplinae patrum more investitor et severus exactor. Doctrinas vero ita amabat, ut inter scolas et claustrum aut nihil aut parum iritersit. In victu fratrum et vestitu Hartmuoti statuta secutus. Maxime autem authenticum antiphonarium docere, et melodias romano more tenere solli citus. De quo antiphonario altiora repetere operae pretium putamus.
[Alessio 2004]
Egli era, come abbiamo udito dai padri, di fermissima religiosità, oltre alla dote naturale della saggezza, arricchita dalla cultura, ma, poiché si tratteneva sovente nel chiostro, meno attento a quanto capitava all'esterno nei luoghi del suo governo. Disposto a tollerare che i suoi avessero piu di lui, ringraziava contento di ciò che i suoi colleghi volessero mettergli in m ano, soltanto attento ad investire sulla disciplina, secondo il costume dei padri, e d'essa irremovibile tutore. A tal punto amava le dottrine da non esservi nessuna o poca differenza tra le scuole
e il chiostro. Per quanto poi riguardava il vitto e il vestito dei fratelli, si adeguava alle regole di Hartmodo. Era attentissimo a insegnare su un antifonario nella sua forma corretta e a cantare le m elodie secondo lo stile della chiesa romana. Su questo antifonario crediamo che valga la pena ripetere qualcosa di piu ampio.
  Karolus imperator cognomine Magnus cum esset Romae, aecclesias cisalpinas videns Romanae aecclesiae multimodis in cantu, ut et Iohannes scribit, dissonare, rogat papam tunc secundo quidem Adrianum, cum defuncti essent, quos ante Gregorius miserat, ut iterum mittat Romanos cantuum gnaros in Franciam. Mittuntur secundum regis peticionem Petrus et Romanus, et cantuum et septem liberalium artium paginis admodum imbuti, Metensem aecclesiam, ut priores, adituri. L'imperatore Carlo, soprannominato Magno, essendo a Roma e notando che le chiese cisalpine cantavano in molti luoghi in modo diverso dalla chiesa romana, come anche Giovanni [Diacono] scrive, pregò il papa, che era allora Adriano, di mandare in Francia altri romani esperti nel canto, poiché erano ormai morti quelli che Gregorio aveva mandato prima. Obbedendo alla richiesta del re, vengono mandati Pietro e Romano, molto esperti e nel canto e nelle sette arti liberali, che si sarebbero recati, come i precedenti, alla chiesa di Metz.
  Qui cum in Septimo lacuque Cumano aere Romanis contrario quaterentur, Romanus febre correptus, vix ad nos usque venire potuit; antiphonarium vero secum, Petro renitente vellet nollet, cum duos haberet, unum sancto Gallo attulit. In tempore autem, Domino se iuvante, convaluit. Mittit imperator celerem quemdam, qui eum, si convalesceret, nobiscum stare nosque instruere iuberet. Quod ille quidem, patrum hospitalitati regratiando, libentissime fecit: "Quatuor – inquiens – mercedes vos sancti Domini in me uno acquisistis. Hospes erat, et in me eum collegistis; infirmus, et visitastis: esurivit in me, et dedistis mihi in eo manducare, sitivit, et dedistis ei bibere". I due romani ebbero difficoltà per il clima loro nocivo nel [passo del] Settimo e sul lago di Como: Romano, assalito dalla febbre, poté a fatica giungere sino a noi e diede a San Gallo uno dei due antifonari che aveva con sé, sebbene Pietro non fosse d'accordo. Col tempo e con l'aiuto del Signore riuscì a guarire. L'imperatore inviò un suo messo per ordinare che, se egli si fosse rimesso in salute, stesse con noi e ci istruisse. Il che egli, ringraziando i padri per l'ospitalità, fece assai volentieri. «Voi, santi padri – disse – avete acquisito in me quattro ragioni di riconoscenza in una sola volta. V'era un ospite e, in me, voi lo avete acolto; v'era un infermo, e lo avete visitato. Ebbe fame e, in me, gli deste di che mangiare; ebbe sete e gli deste da bere».
  Deinuterque, fama volante, studium alter alterius cum audisset, emulabantur pro laude et gloria, naturali gentis suae more, ut alterum transcenderet. Memoriaque est dignum, quantum hac emulatione locus uterque profecerit, et non solum in cantu, sed et in caeteris doctrinis excreverit. Fecerat quidem Petrus ibi iubilos ad sequentias, quas Metenses vocat, Romanus vero romane nobis e contra et amoenae de suo iubilos modulaverat; quos quidem post Notker, quibus videmus, verbis ligabat; frigdorae autem, et occidentanae, quas sic nominabat, iubilos; illis animatus aetiam ipse de suo ex cogitavit Romanus vero, quasi nostra prae Mentensibus extollere fas fuerit, Romanae sedis honorem sancti Galli caenobio ita quidem inferre curavit. In seguito [Pietro ormai a Metz], ciascuno avendo udito l'uno lo zelo dell'altro, poiché la fama vola, gareggiavano, per ottenere lode e gloria, secondo il costume naturale della loro razza, in modo da superarsi a vicenda. E degno di memoria quanto vantaggio trassero e quanto crebbero entrambi i luoghi da questa nobile gara, e non solo nel canto, ma anche nelle altre discipline. Pietro aveva ivi aggiunto i giubili alle sequenze, quelle che egli chiama Mettensi. Romano, invece, aveva composto di sua ispirazione per noi le melodie della Romana e della Amena. Alle quali, poi, Notkero aggiunse le parole con le quali li possiamo vedere. Stimolato da quelli, anch'egli di suo compose i giubili della Fricdora e della Occidentana, cosi le chiamava. Romano però – come se fosse stato giusto innalzare i nostri canti al di sopra di quelli di Metz – si preoccupò di portare, in questo modo, l'onore della sede romana al cenobio di San Gallo.
  Erat Romae instrumentum quoddam et theca ad antiphonarii authentici publicam omnibus adventantibus inspectionem repositorium, quod a cantu nominabant cantarium. Tale quidem ipse apud nos adinstar illius circa aram apostolorum cum autentico locari fecit, quem ipse attulit exemplato antiphonario; in quo usque hodie, in cantu si quid dissentitur, quasi in speculo error eiusmodi universus corrigitur. In ipso quoque primus ille literas alphabeti significativas notulis, quibus visum est, aut susum, aut iusum, aut ante, aut retro assignari excogitavit. Quas postea cuidam amice querenti Notker Balbulus dilucidavit, cum et Martianus, quem de nuptiis miramur, virtutes earum scribere molitus sit. V'era in Roma uno strumento ed uno scrigno per riporvi una versione autentica dell'antifonario, perché chiunque venisse potesse pubblicamente esaminarli; esso dalla parola 'canto' era chiamato cantario. Un tale cantario, a somiglianza di quello romano, egli fece collocare nel nostro monastero, vicino all'ara degli Apostoli, con l'autentico antifonario, che egli portò dopo averlo copiato. Su di esso, come in uno specchio, tutti gli errori di ogni genere anche oggi vengono corretti. E in esso, anche, egli per primo escogitò di porre delle lettere dell'alfabeto come segno identificativo per le note, attraverso le quali appare se esse si riferiscano a un luogo sopra o sotto o davanti [in anticipo] o dietro [in ritardo]. Le quali, poi, Notkero Balbulo spiegò dettagliatamente ad un amico che glielo aveva chiesto, avendo, d'altro canto, tentato di elucidare le loro virtù Marziano, che ammiriamo per il suo Le nozze di Mercurio e di Filologia.
1070    
  Adamus Bremensis
Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum
— Lappenberg 1876: 147digitale

 

 
[liv. iii, cap. 68]
In die festo natalis Domini, cum Magnus dux adesset praesens itemque magna coesset recumbentium multitudo, hilares convivae pro sua consuetudine finitis epulis plausum cum voce levaverunt, quod tamen non parum displicuit archiepiscopo.
Itaque innuens fratribus nostris, qui simul aderant, praecepit cantori, ut imponeret antiphonam: Hymnum cantate nobis. At vero laicis denuo perstrepentibus, inchoari fecit: Sustinuimus pacem et non venit. Tercio vero cum adhuc in poculis ulularent, multum iratus, levari mensam praecepit, magna voce pronuncians: Converte – inquit – Domine, captivitatem nostram; respondente choro: sicut torrens in austro.

Adamo di Brema racconta del modo sguaiato con cui sì cantò ai funerali di Adalberto, arcivescovo di Brema, che apprezzava questa esuberanza.

1090    
  Landulphus Senioris
Historia Mediolanensis
— Muratori 1723: iv.73

 

 
[liv. ii, cap. x]
Caroli primi tempore, cum idem apud Romam imperio magnifico, inenarrabili militum exercitu stipatus frueretur, et papa resideret Hadrianus, synodus inmensa multis diversarum terrarum episcopis congregatis celebrata est, in qua cum de multis atque diversis tractasset negotiis, indiscrete erga mysterium Dei et beati Ambrosii doctoris et confessoris sese intulerunt, parum aut nichil quantae reverentiae quantique amoris beatus Gregorius olim ecclesiae Ambrosianae
per affectum contulisset, reminiscentes; propterea quasi caecati et ementati, et absque ullo iudicio, quod inclytum et per multa tempora firmum atque sancitum, quodammodo decolorare et obnubilare, et plus dicam, omnino delere aggressi sunt.
Edoctus itaque Carolus imperator a quampluribus episcopis, ut per totam linguam proficisceretur Latinam, et quicquid diversum in cantu et ministerio divino inveniret a Romano, totum deleret, et ad unitatem mysterii Romani uniret.
 
1100    
  Sigebert de Gembloux
Chronicon
— Petit 1513 — Schard 1566: 102v [774] 104r [790] — [repr.] 1580, 1583, 1608 — Recueil 1744: 376

biography: Histoire 1750 (21868): ix.535-565

 
[c. 54r]
751 … Idem Pipinus rex Galliarum ecclesias cantibus Romanae auctoritatis suo studio melioratur.

 

 
[c. 56v]
774 … Carolus rex, offensus dissonantia ecclesiastici cantus inter Romanos et Gallos, et judicans justius esse de puro fonte quam de turbato rivo bibere, duos clericos Romam misit, ut authenticum cantum a Romanis discerent et Gallos docerent.
Et primo per hos Metensis ecclesia et per illam omnis Gallia ad auctoritatem Rhomani cantus revocata est.
Re Carlo, infastidito per differenze del canto liturgico fra romani e galli, e giudicando meglio abbeverarsi da fonte pura piuttosto che da fiume alterato, mandò due chierici a Roma perché imparassero l’autentico canto dai romani e lo insegnassero ai galli.
E a partire da loro [= i chierici], per mezzo dell'autorità del canto romano, è stata rinnovata la chiesa metense e da quella tutta la Gallia
 
[c. 58v]
790: Carolus rex, honestati Ecclesiasticae omnino intentus, legendi et psallendi disciplinam dilegenter correxit. Perpendens enim iterum Gallos a Romanis in cantando discrepare, Metenses vero sola naturae levitate [*] paululum quid dissonare, per cantores rursus sibi ab Adriano papa a Roma directos, dissonantiam cantus correxit.

* La frase è copiata da Giovanni Diacono, ma nell’originale la parola è ‘naturali feritate’ (per crudezza naturale) non ‘naturae levitate’ (per morbidezza della disposizione).

Carlo, sempre attento all’onestà della chiesa, corresse diligentemente l’insegnamento della lettura e del canto. Constatando infatti che di nuovo i Galli divergevano nel canto dai romani, [e] i metensi dissonassero un po’ per la sola morbidezza del carattere, per mezzo dei cantori inviatigli una seconda volta da papa Adriano, corresse le divergenze del canto.
  Symeon of Durham
Historia regum Anglorum et Dacorum
— Twysden 1652: 212

 

  Anno 1083 ... Seditio nefanda inter monachos et indigne nominandum abbatem Turstinum Glastoniae facta est, quem rex Willielmus de monasterio Cadomi [Caen] nulla prudentia instructum eidem loco abbatem praefecerat. Hic inter caetera stultitiae suae opera, Gregorianum cantum aspernatus, monachos coepit compellere, ut illo relicto cujusdam Willielmi Fiscamnensis cantum discerent et cantarent. Quod dum aegre acciperent, quippe qui jam tam in hoc quam in caetero ecclesiastico officio secundum morem Romanae ecclesiae insenuerant, subito armanta militari manuillis ignorantibus, quadam die in capitulum irruit, monachos nimio terrore fugentes in ecclesiam, ad altare usque perseguitoru, jaculisque et sagittis cruces et imagines ac feretra sanctorum munus militaris tranfigens, unum etiam monachum sacrum amplexantem altare lancea transverberans interemit, aliud ad altaris cripidinem sagittis confossum necavit. Caeteri vero necessitate compulsi scamnis et candelabris ecclesiae fortiter se defendentes, licet graviter vulnerati, ex monachis, nonnulli etiam de militibus sauciati existerent. Hic moto judicio, dum maxima abbatis esse cula patuit, rex eundem abbatem summovit, et in monasterio suo in Normannia posuit. De monachis vero quamplures per episcopatus et abbatiasjusso regis custodiendi disperguntur. Cuius post mortem idem abbas iterum abbatiam suam a filio eius rege Willielmo quingentis libris argenti emit, et per ecclesiae possessiones aliquot annis pervagatus, longe ab ipso monaterio, ut dignus erat, miser vitam finivit.

See: Oderic and Knighton

1130    
  Rodulfus Glaber
Vita Sancti Guillelmi
— PL 142: 704

Guglielmo da Volpiano

  Cum supernae dulcedinis nectare, artificialis etiam musicae perdoctus ac comptus dogmate, quidquid in psallendo choris suorum psallebatur, die ac nocte tam in antiphonis quam in responsoriis, vel hymnis, corrigendo et emendando ad tantam derexit rectitudinem, ut nullis decentius ac rectius psallere contingat in tota Ecclesia Romana. Psalmorum nihilominus concentum dulcissimo ultra omnes distinguens decoravit melodimate.

Quot. in Gerbert 1774

1140    
  Oderic Vitalis
Oderic Vitalis, Historia Ecclesiatica
— Duchesne, Historiae Normannorum scriptores (Paris, 1619) — PL
— Prevost, 5 vols (Paris, 1838-1855).
Engl. trans.
— Forester in Bohn's Antiquarian Library (4 vols., 1853-1856)

info

 
[Duchesne 1619: 523]
Guillelmus ii [= William the Conqueror] anno 1070
... Quod facile probari potest ab his qui interfuerunt in Turstino Cadomensi [Thurstan of Caen] et conventu Glestoniensi. Nam dum protervus abbas cogeret Glestonios cantum quem Angli a discipulis beati Gregorij papae didicerant relinquere, et ignotum sibi nec auditum antea cantum a Flandrensibus seu Normannis ediscere, orta est lis acerrima, quam mox secuta est sacri ordinis contumelia. Dum enim monachi nova nollent suscipere instituta, et contumacis magistri persisterer pertinacia, laici, hero [=Thurstan] suo suffragati, sunt ferentes spicula. A quibus ex insperato monachorum concio est circundata, et pars eorum est crudeliter percussa, ac ut fertur lethaliter sauciata.

Altre fonti dell'episodio contemporanee a Oderic, e con più particolari, sono:
Guglielmo di Malmesbury, De gestis pontificum Anglorum [Hamilton 1870: 197]
Giovanni di Worcester, Chronicon [Thorpe 1848: ii.16]
Malmesbury non fa riferimenti al canto, Worcester invece sì e sembra conoscere Malmesbury

1220    
  Vita Notkeri
[anonyn, olim by "Ekkeardus minimus decanus Sangallensis", ca 1220]
Vita beati Notkeri Balbuli
— Canisius 1604: vi.932
— Goldast 1606: i.378 — 1661: 227-247 — 1730: 226-247
— Acta Sanctorum aprilis, 1 (1675): 579-595: 582B — 1866: 576-593.

Scritta in occasione della sua canonizzazione — info: biblio

 
[§ 9 (1604) = § 8 (1606) = § 12 (1675)]

— testo da: Iohannes Hymmonides ii.6a + ii.7

Ejusmodi gens, si forsan desunt bona naturalia, vel si nolunt aut non possunt bonum modum adipisci, statim despiciunt, & incidunt in illam sententiam. Stulti contemnunt sapientiæ doctrinam; & cum sint incompositi moribus, & incompta voce, magistri tamen & rectores, propter alicujus quem arrogant sibi religionis intuitum, volunt videri; & non solummodo ipsi non percipiunt, verum etiam alios impediunt, ut non percipiant modulaminis dulcedinem & intellectus.

— testo da: ii.8

Hic est ille Vitalianus Præsul, cujus adhuc cantum quando Apostolicus celebrat, quidam qui dicuntur Vitaliani, solent edere in præsentia ejus.
 
 
[§ 10 (1604) = § 13 (1675)]

— testo da: ii.9 + ii.10a

Fuit interim in maximo desiderio Prælatis S. Galli aliisque magistris ibi degentibus, ut cantum secundum authenticum Antiphonarium regerent, & melodias Romano more tenerent. Qualiter autem ista prosecuti sunt intimare curabimus posteris. Mittens ergo denuo Imperator Carolus Romam, ad Adrianum Papam, rogat ut ei iterum mittat duos Romanos, cantuum gnaros, in Franciam.

— testo da: ii.10b

 
 
[§ 14 (1675)]
... qui [cantarium] ad aram apostolorum, cum authentico quem ipse attulit, exemplato antiphonario locari fecit, in quo usque hodie, si quid dissentitur in cantu, quasi in speculo error eiusmodi universus pervidetur, atque corrigitur ...
Abinde sumsit exordium tota fere Europa, et maxime Germania sive Teutonia, secundum modum et formam (sicut in monasterio Sancti Galli viri peritissimi ediderunt Romanus et Notkerus Balbulus, caeterique magistri iuxta exemplum authentici antiphonarii Gregorii correxerunt) elegit cantare, et hunc ritum modulandi servare, quem etiam omnes usum appellaverunt ...
 
1280    
  Durand
Rationale divinorum officiorum
 
 
[lib. V, ed. 1616: i.212v]
Legitur in vita B. Eugenii, quod dum adhuc officium Ambrosianum magis, quam Gregorianum ab ecclesia servaretur, Adrianus papa concilium convocavit, ubi statutum est, quod Gregorianum deberet universaliter observari, ad quod Carolus imperator omnes clericos minis et suppliciis per diversas provincias cogebat libros Ambosiani officii comburens.

— Si racconta dell’episodio legato a Eugenio della squadernazione del messale gregoriano come segno divino della sua universalità [con le stesse parole questo ampio passo è copiato nella Legenda di Iacopo da Varagine, § San Gregorio (qui nella tr. italiana), aggiungendo che Carlo Magno "in ogni parte abbruciava i libri ambrosiani et imprigionava molti chierici ch’erano ribelli"]

Si quidem tempore Caroli imperatoris officium Ambrosianum praecipue dimissum est, et Gregorianum imperiali authoritate plurumum adiuvante, divulgatum.
[ed. 1854: iii.10]
V. On lit dans la vie du bienheureux Eugène [654-657], que dans le temps que l’office ambrosien état encore préféré dans l’Eglise à l’office grégorien; le pape Adrien [772-795] convoqua un concile où il fut statué que l’office grégorien devrait être universellement observé; et, pour arriver a cet but, l’empereur Charlemagne, par des menaces ou par des peines (suppliciis), contraignait tous les clercs des diverses provinces à brûler les livres de l’office ambrosien.
[...]
Mais ce fu surtout du temps de Charlemagne que l’office ambrosien tomba en désuétude, et che l’office grégorien se propagea, grâce a l’autorité impériale.
1350    
  Knighton
Henry Knighton, Chronicon
— Twysden 1652: 2352
— Lumby 1889: 73
 
  Hoc anno facta est seditio nefanda inter monachos et ignominiosum abbatem Glastoniae Thurstinum, quem rex Willelmus de monasterio Cadomi [Caen] nulla prudentia instructum eidem loco praefecerat. Qui inter caeteras stultitiae suae ineptias Gregorianum cantum in officio aspernatus, monachos coepit compellere ut Willelmi cujusdam Fiscanenis [Fécamp] monachi cantum exercerent. Res etiam ecclesiae lenocinando consumpsit. Severe etiam a monahis ordinem exegit, sed et victualia restrinxit. Hinc lites verborum, discordiae animorum suscitantur, quia, ut ait Lucanum, "nescit plebs jejuna timere" [Luc. Ph. iii.58]. Post jurgia ventus est ad arma. Abbas ille cum satellitibus suis armata manu in monachos irruit, duos ad crepitidinem altaris occidit, 28 vulneravit, sagittas et jacula ad ymagines et feretra ecclesiae direxit. Monachi autem tanquam necessitate compulsi ubicumque poterant se defendentes cum scamnis et candelabris quosdam de militibus vunerav erunt. Hinc moto judicio coram rege abbas ad monasterium suum in Normandia [Caen] translatus est, monaci vero jussu regis per episcopatus et abbatias sunt dispersi. Post mortem vero regis Willelmi [1087] Thurstanus praedictus emit monasterium Glastoniense a rege Willelmo Rufo quingentis libris. Et sic per possessiones ecclesiae aliquot annis evagantus longe ab eo expiravit.

 

1360    
  Jean d'Ypres
Johannis Iperii Chronicon Sythiense S. Bertini
— in Martène-Durand 1717, iii.441-796

Jean d'Ypres (†1383): info
Abbey of Saint Bertin (in Saint-Omer, previus called Sithieu): info

 
[494-495]
Carolus zelo zelatus domum Domini, offensus dissonantia cantus eccelesiastici inter Romanos et Gallicaos, Romam clericos misit, qui cantum Romanum addiscerent; qui redeuntes Gallos ad cantum Romanum concordaverunt. Iterumque videns Gallos a Romanis sola naturae levitate adhuc aliqualiter dissonare, per cantores ab Adriano sibi papa missos, hanc dissonantiam emendavit. Honestati quoque ecclesiae praevidens, disciplinam legendi et psallendi diligenter emendans, ecclesias omnimodis honorabat, et ornabat sacris vasis ac vestibus.

 

1490    
  Gagouin 1497
Compendium ... super Francorum gestis
 
 
[1497: 18v -- 1500: 25r -- 1504: 25r -- 1507: 46v -- 1577: 45]
… anno Domini 750 … Curavit praeterea religiosus princeps [Pipino] auctore Remigio Rothomagorum antistite [achbishop of Rouen (755-772)], emendatiora facere, quae antea rudia et inculta in ecclesiasticis officiis cantabantur. Per id tempus Stephanus secundus pontifex Romanus urbe egressus, carisiacum ad Pipinum se contulit: Pipinumque in regem Francorum sacravit.

Il Compendium (1497) è un riscrittura latina delle Grandes chroniques de France (1461), che tuttavia non ricorda Remi de Rouen, fratello di Pipino.

[1516: 33v ]
L'an de grace 750 … Puis ce religieux prince par le conseil de Remy arcevesque de Rouenprint peine de corriger, amender et en meisseur ordre mettre ce que par avant tud'e et mal acoustre estoit chante es offices ecclesiatiques. En ce temps le pape Estienne second, yssu de la ville de Rome se transporta a Paris ou estoit Pepin lequel il sacra en roy de France.
1530    
  Emili 1539
De rebus gestis Francorum libri X
 
 
[p. 45]
Carolus vero ne ullum popularitatis omitteretur, barbara et antiquissima carmina emendavit, quibus priscorum Regum Ducumque clarissimorum res gestae celebrabantur, ac ediscenda edidit. Patrii sermonis grammaticam inchoavit, latine Petrum Pisanum praeceptorem habuerat, virum undecunque doctissimus. Symphoniam templorum, accersitis ex urbe Roma summis musicis, sanctam iucundamque effecit. In Aegyptum, Syriam, Africam cum ingenti vi auri misit, qui pios sub imperio regum vitam inopem agentes, ope sublevarent, solarenturque. Galliae et Germaniae sacras aedes vasis vesteque ac supellectili preciosa locupletavit: ac ne ianitores quidem templorum profano cultu ornari sivit. Aquisgrani, ubi regiam statuerat suam, aedem romana aemulatione extruxit, ex urbe Ravennaque columnis et priscae artis operibus deportatis.

 

1550    
  Aventinus 1554
Annalium Boiorum libri septem
 
 
[p. 373]
Rem quoque musicam apud Latinos [Alboinus] auxit. Cum apud Romanos, nempe ecclesiaticos, [«] quatuor duntaxat tropi seu modi: Phrygius, Dorius, Lydius, Mixolydius, quos vulgus canotorum tonos 'autentos' (αυτέντους, id est 'clamosos', αυτέ enim 'clamor', αυτεω 'voco, resono' graecum est) vocat, hactenus in usu fuissent. Ne Latini ulla ex parte Graecis cederent, ducem a comite divisit, quatuor subditicios modos a quatuor primariis dixtinxit, octo tropos fecit: illos cantores 'plagios', id est obliquos Graeco vocabulo nuncupant.[»]

Il passo fra virgolette cit. in Gerbert 1774 (omessa la parte fra parentesi)

  Curio 1557
Chronologicarum rerum lib. ii
 
 
[p. 122]
Et hic Carolus musices componendis cantibus, novorum potuerit autor esse modorum. Gregoriani musici, praeter dorium et fortasse phrygium, nullum in templa prius admiserunt modum. Noster vero Carolus animadvertens scripturae quaedam carminibus apta verba, convenire tropis quoque caeteris, veluti hypodorio, hypophrygio et hypolydio, arte istos etiam sicuti et alios in tonos octo commutatos introduxit, ut Ecclesia omnem scripturae verborum δεινότητα ac potentiam, congruentibus sonis exprimere posset. Plato ex omnibus diatonicae modulationis tropis, dorium unum duntaxat in civitatem suam recepit, sedatum nimirum illum et gravem aut masculum: at soni, verbis si respondere debent, proponuntur in sacris multa celebranda nobis, quae alio aptius, quam dorio aut hypodorio concinuntur modo.

Si attribuisce ai musici di Carlo Magno l'introduzione di nuovi modi nei templi. Prima erano ammessi solo il dorico e forse il frigio. Ora i modi sono otto per dar prestigio al canto liturgico. Platone accoglieva solo il dorico ma se i modi devono rispondere al significato delle parole è bene siano molti.

1600    
  Fauchet 1602
Recueil des antiquitez gauloises et françoises
 
 
[90]
Ces choses achevée, et les ambassadeurs de Constantin [vi] empereur, qui estoient venus demander la fille de Charles en mariage depeschez, le roy vint a Rome faire Pasque avec le pape, où (comme dict la Chronique de Sainct Marcial de Limoges [= Historia di Ademar]) il avint un different entre les chantres de la chappelle du roy et ceux de Rome – que i'ay bien volu mettre icy pour monstrer que Charle ne laissoit rien passer qui servist à gaignet le coeur des Italiens mesmes par des exemples tels que cestuy-ci: et comme de petite choses, ont grandement servi à l'avancement des ceremonies Romaines par toute l'eglise Latine.
 
  Les François donc oyant chanter les Romains aux feties de Pasques ne se contenterent, disant que leur chant estoit plus harmonieux: et ceux de Rome soustenans qu'ils chantoient bien, ainsi que sainct Gregoire leur avoit enseigné: le debat vint iusques aux oreilles du roy, qui voulut entendre les raisons des deux partis. Les François s'estimants forts pour la presence de leur prince, debatitent leur cause contre les Romains, qui tresbien de defendirent, appuyez sur leur sçauvoir et doctrine: disans que les François estoient ignorans et grossiers, et qu'on devoit plus estimer la tradition de sainct Gregoire, que la lourderie Françoise. Charles voyant que les siens contestoient plus par opinaistreté que par vives raisons, puor mettre fin à leur plaid, demanda à ses Cappelains, qui avoit l'eau plus nette, ou la fontaine ou les ruisseaux ia estoignez de leut source. Tous respondans, que c'estoit la source (car tant plus les ruisseaux s'estoignoient, plus il s'ordissoient). Alors le roy respondit que c'estoit la verité. Et pource qu'eux qui avoient corrompu le chant ecclesiatique retournassent à leur source, que sainct Gregoire avoit monstrée. Le differend vuidé, il demanda des chantres pour instruire les prestres de France, et le pape luy bailla Theodore et Benedict, estimez les meilleurs et plus sçavants chantres de l'eglise Romaine, pour avoir esté enseignez par sainct Gregoire.  
  Toutesfois il semble que ce bon pope estant mort, l'an 604, les chantres eussent esté trop agez, pour bien chater, et faloit que se fust Gregoire deux ou troisieme pape. Mais encore le dernier mourut l'an 741.  
  Ces chantres apporterent en France des antiphoniers nottez de notte Romaine par sainct Gregoire. Et Charles de retour mit un des chantres à Mets et l'autre à Soissons, commandant à toutes les eglises de son royaume envoyer les maistres chantres en leur colege, apprendre le chant desdits Romains, lesquels corrigerent les antiphoniers François, auparavant gastez ainsa que lìon avoit pris plaisir d'y adiouster et diminuer, et tuos nos chantres apprirent la notte Romaine, que le moyne de sainct Martial dit, que de son temps an Aquitaine l'on appellon Notam Francicam, excepté (dit le mesme autheur) que parfaictment ils n'ont peu exprimer les tremblantes, vinnules et collisibiles, voix que se coupoient au chant, que par barbarie les François corrompient en leur gosiers, plustost qu'ils ne pronunçoient, que la plus grande maistrise de chanterie en France, demeura lors en l'eglise de Mets. Et d'autant que le chant Romain passe en bonté de chant celuy de Mets: d'autant celuy de Mets passe les autres eglises de France.  
  Le mesmes chantres Romains apprirent aux François à toucher les orgues: outre ceux-cy le roy emmena de Rome des maistres de grammaire et de l'art de compter, qu'on apelle arithmetique, pour estendere par tout son royaume les lettres et sciences humainse. Car devant luy [= Charlemagne] plusierurs cuident qu'il n'y avoit aucune estude en France (ie croy que par le mot de studium ils entendoient université ou colege public d'arts liberaux) et que les monasteres ou eglises cathedrales se contentoyent d'avoir des hommes de sçavoir qui instruisoyent le ieunesse, possible de leur clergé et lisoient plus advancez: les dignitez de scolastic d'escolatre ou maire d'escole. Et en Languedoc et Provence se nomme capiscol (c'est 'chef d'escole', qui demouré en aucunes eglises cathedralles m'en donne le soupçon) d'autant qu'ils ont encores l'intendance sur les maistres des petites escholles de l'a b c, et le chancelier de l'eglise de Paris, est celuy qui doctorize les maistres de tous arts.  
  Car ie n'ose pas asseurer qu'il n'y eust point d'escolles publicques, ou pour parler plus porprement, seculieres: d'autant qu'il est certain que durant l'Empire Romain, aux principales villes de Gaulle, il y avoit des lecteurs publics en langue grecque et latine; mais il est croyable que depuis le ravage de tant de nations barbares et l'occupation que les Francçois en firent, la cognoissance desdites lettrs et sciences demoura aux Gallois Romains, lesquels, moins employez aux armes et affaires d'estat, pour le soupçon que les victorieux avoient d'eux; se rendoyent du clergé (ainsi que l'ay dit) où ils avoyent plus de moyen de s'ayder des lettres et sciences, pour enseigner le Christianisme aux nations idolatres, qui leur avoyent osté le gouvernement de la chose publique. De maniere que les gents d'eglise (que lors on appeloit clercs), estans presque seuls qui entendissent les lettrese et sciences, furent cause de les faite appeler clergie et clercs; non soulement ceux qui s'en aydoient et le ponvoient monstrer aux autres, mais encores ceux qui sçavoyent seulement lire, ou peindre les lettres. Mesme le mot d'université, qui est donné au corps des docteurs ou maistres qui enseignent la theologie, iurisprudence, medicine, astrologie, logique et grammaire, monstre la difference qu'il y avoit entre les escolles publiques et universelles pour tous, et les particulieres des abbayes; soit que ces publique eussent pris leur nom, pour estre universellement ouvertes à tous: ou pource que toutes les lettres et sciences y fussent indifferentement et universellement monstrees et enseignees. Ce qui n'estoit pas aux escolles prives ou ecclesiastiques, establies (comme l'ay dit) pour le clercs et gens destinez au service de l'eglise.  
  Toutesfois Guillaume Durant [1283] adjouste, que Charles aporta en France l'ordre Romain, ou plustost de Gregoire, en la celebration de la messe: et contraignit tous ses sujects à l'observer, disant que ce n'estoit raison, puis qu'ils suivoyent une mesme foy que les Romains, qu'ils fussent contraires en ceremonies: et toutesfois cest ordre Romain n'estoit point si ancien. Car comme dit Iean Diacre [Vita Gregorii ii.17], S. Gregoire compila un livre que Gelase pape avoit fait, de la celebration des messes: auquel il osta beaucoup de chose, en changea et adjousta aucunes, puis fut suivy par tout l'empire de Charle ...  
1680    
  Mabillon 1685
De liturgia Gallicana
 
 
[p. 16]
Principio adverter convenit, Ordinem Romanum, qui apud Hispanos saeculo undicesimo insequenti apud Hibernos (ut mox dicebat) receptus est, in Gallia vigere coepisse jam inde a tempore Caroli M. sive id effecerint Romani Pontifices, qui alias omnes ecclesias ad unum cum Romana concentum, quantum in eis fuit, adducere curarunt: sive ad eos demerendos id voluerit Carolus. Initium factum est a cantu Romano, quem Pippinus in Gallicanas ecclesias induxit, ut docet Paulus papa I in epistola ad ipsum cui Antiphonale et responsoriale mittit [n. 25]. Directi etiam ab eodem principe adolescentem, qui Romanum cantum addiscerent. Postea vero Carolus M. adornatum, ab Hadrianum Pontifice petiit, impetravitque, testante ipsius Hadriani epistola, quae est octogesima secunda codicis Carolini, in qua haec verba: [— quot. letter by Hadrianus I 780 —]
 
  De cursu Gallicano
 
 
[§ ii.21]
In primis Galli antiquitus peculiari psalterii versione usi sunt, scilicet ea, quae a sancto Hieronymo emendata est. Audiendus hac de re Walafridus Strabo [840] De rebus ecclesiastici cap. 25: [quot. 'b'] De re ipsa eadem est Bernoni Augiensis abbatis sententia: de tempore vero, quo haec versio a Gallis recepta est, hic cum Walafrido non consentit. Bernonis [1030] verba eo lubentius refero, quod accepta sint ex eius epistola inedita ad Meginfridum et Bennonem, ubi de Hieronimo agens: [quot.]
 
1710    
  Mabillon 1713
Annales ordinis S. Benedicti occidentalium monachorum patriarchae
 
 
[ii.184]
Ann. Chr. 758 – xxxiv-xxxv

— rif. alla lettera di Paolo I a Pipino (25a del Codex Carolinus [Paolo: 25]) in cui nell'embolum (appendice) si fa riferimento ad un antifonale e responsoriale "ut cantus Romanus in Gallicanas ecclesias induceretur"
— episodio dei monaci di Rouen mandati a Roma con ampia cit. della lettera [Paolo: 43]
— rif. ai due chierici mandati da Leone a Carlo, uno dei quali andò presso Drogo di Metz: i due insegnarono il canto 'Metense' a tutta la Francia [Notker]

Unde Amalarius non semel meminit antiphonarii Mettensis in exemplum ceteriorium ad cuius normam etiam sancti Gallense conformatum est.

— episodio raccontato in Ekkehard

Eodem etiam tempora liturgia Romana in locum Gallicanae apud nos recepta Galli siquidem ab initio receptae fidei, ut loquitur Hilduinus abbas in epistola praefixa libris Areopagiticis, alium missae ordinem servabantm dum ritum Romanum susciperunt, quod factum putat Hilduinus hortatu Innocentii, Gelasii ac Gregorii Magni, quorum epistolas de more Romano in cunctis ecclesiasticis muniis imitando item autor laudat.

— rif. al dialogo fra Agostino e Gregorio in Beda: i.27
— rif. alla lettera del 751 di Zaccaria a Bonifacio
— rif. al canone 13 del concilio di Clovis del 747

 
 
[iv.689]
Observationes in notas musicas
... Eodem saeculo [ix], mutatio cantus in Fiscannensi monasterio [Fécamp Abbey] facta est, quae magnos ibidem motus exercitavit: sed qualis fuerit illa mutatio, incertum.

A questo appunto fa riferimento una glossa in v.21 (infra)

 
[v.21]
Ann. Chr. 1070 – lii
Una tantum addo, quod ad res nostras facit, de Turstino monacho Cadomensi [Caen], quem rex [Wilhelm i] Glastoniensi monasterio praeposuerat. Hic, ut protervus erat, suos Glastonios cantum, quem a beati Gregorii papae discipulis acceperant, relinquere, sibique ignotum nec auditum antea cantum a Flandrensibus et Normannis ediscere [iv.689], coegit.
Hinc orta lis est acerrima, quam mox sacri ordinis contumelia subsecuta est. Cum enim nova instituta recipere detrectarent monachi, et nihilominus contumacis partinacia magistri persisteret; laici, abbati suffragati, monachis vim intulere: quorum alii crudeliter percussi, alii letaliter sauciati sunt.
Hinc Turstinus, Nortmannus vocato in Monastico Anglicano [i.17], isque anno 1081 Glastoniae praefectus fuisse dicitur, forte anno 1071 ubi Willelmus rex illius monasterii res magnopere mutilasse perhibetur, easque militibus suis in feudum tradidisse, quam jacturam postea utcumque farcire studuit. Eam vero fere ex integro reparavit Turstini successor Herlewinus abbas, qui novam ecclesiam inchoavit.
 
     
  Bourdelot 1715
Histoire de la musique et de ses effets
 
 
[271-274]

— Pipino fu incoronato da Stefano ii a Saint Denis con una cerimnia dove la musica ebbe un ruolo importante. Gli fu donato un organo da Costantinopoli. Costituì la cappella reale il cui maestro era detto "Menestrel".

Carlo Magno, celebrando la Pasqua a Roma, pretese far dirigere la musica al maestro di canto di Leone iii (795-816), cosa che provocò contestazioni fra l'uso gregoriano e il gallicano (simile all'ambrosiano [cfr. Durand]). Carlomagno fa il discorso della fonte. Il suo maestro di musica obietta che più un fiume scende a valle più diventa forte, dichiarando che il suo canto era la somma dell'italiano e delle altre nazioni su cui governava l'imperatore. Ma Carlo magno per ossequio al papa ottiene alcuni cantori romani per cantare il gregoriano a Tours. Da qui l'infinita disputa fra canto italiano e francese.

 
1730    
  Bessel 1732
Chronicon Gotwicense
 
 
[55]
... ut Metensis civitas arte psallendi inter omnes civitates emineret. Hinc a Metensi urbe Officia Divina, seu cantilenae Ecclesiasticae Germanice 'Mete' vocabantur, sicut hodie vulgari adhuc Germanica loquela 'die Fruhe-Mette', quod idem ac matutinum denotat, vocitamus.
 
1740    
  Lebeuf 1741
Traité historique et pratique sur le chant ecclesiastique
 
 
[40-41]
Quant au chant mineur-inverse [melodico discendente], outre le chant du Symbole qui peut s’y rapporter, si on se contente de considerer l’Amen qui le temine, on peut produire ces ancienne paraphrases des actes des saints qu’on chantoit en langue vulgaire, pur expliquer au peuple les histoires des martyrs. On en a des copies de presque tous les siècles depuis Charlemagne. On voit par le langage des plus ancienne, que c’est le langage rustique Romain du neuvième siècle ou environ.
 
  Histoire 1746
Histoire littéraire de la France
 
 
[vii.34]
Il semble même qu’il introduisit dans le chant une nouvelle methode, differente du chant Gregorien, laquelle se communica aux monasteres de sa dependance, et autres de Normandie. On en iuge ainsi, sur ce que Turstin moine de S. Etienne de Caen, ou l'on suivoit la nouvelle methode, aiant voulu l'etablir a Glastemburi en Angleterre , dont Guillaume le Conquerant l'avoit fait abbé, il l’y eleva a cette occasion une espece de sedition facheuse. [ref. to Symeon of Durham, p. 212]
 
1750    
  Martini 1757
Dissertazione terza, in Storia della musica. I
 
 
[i.393]
A questa immensa fatica [la riforma liturgica di Gregrio I] accoppiò anche il santo pontefice la singolare industria di rendere men difficile nella chiesa latina l'uso e la pratica di tutte coteste cantilene; permutando nelle lettere dell'alfabeto romano tutte le cifre, o vogliam dire note, sovrapposte alle parole del canto che in tutti i codici antifonarii e sacramentarii erano delineate co' caratteri del greco alfabeto (186). Di tanto ci assicura il monaco di Engolisma [ca 1000], il quale nella Vita di Carlo Magno (187), dopo di aver narrata la controversia delle feste pasquali insorta in Roma l'anno 787 tra i cantori francesi e romani sulla presenza del canto ecclesiastico, soggiunge che quel sovrano domandò ed ottenne dal sommo pontefice Adriano I (188) [quot. in Italian Ademar (b)] due cantori peritissimi che riformassero il canto franzese e assiem con essi gli antifonari di S. Gregorio che 'l medesimo santo segnati avea colla nota romana: a norma de' quali tutti gli antifonari franzesi, ch'erano stati precedentemente con arbitrarie aggiunte o diminuzioni corrotti, furono emendati; onde per tutta la Francia i cantori appresero la nota romana che ora appellasi nota franzese.
 
 
[i.402]
... Magno Gregorio, il quale ... veruna novità ... introdusse, ma solamente invariabile e usata vole rendere la pratica osservanza delle antiche istituzioni de' padri ... e ... obbligò, a dir del Vallafrido (203), pressoché tutte le chiese latine ad accettare il gregoriano antifonario ed a prescriverne, fin coi decreti conciliari, l'esattissima osservanza; essendo tra glia altri celebre il concilio di Clifs o sia Cllovesho in Inghilterra celebrato l'anno 747, il quale in due canoni decretò che le massime solennità col metodo della cantilena descritta nell'antifonario romano, le feste de's santi colla slamodia e cantilena loro assegnata, e le sette canoniche ore colla salmodia parimente e cantilena a cisascheduna di esse prescritta (204).
 
1770    
  Gerbert 1774
De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus
 
 
[i.260]
VIII Cantus Gregoriani in Anglia propagatio
Sed ad nos propius, cantumque Romanum redeamus, ut a S. Gregorio ordinatus, brevique per occidentem fertur sparsus: in Angliam quidem, si Ioanni Diacono [ii.8] fides, adhuc ipsius ſancti illius pontificis tempore, sub Vitallia no. [— quot. —]. Haec iisdem verbis referuntur in vita B. Notkeri Balbuli [1220] apud Goldastum [1606], et Bollandum [1675] ad diem sextam Aprilis.Sulla scorta di Giovanni Diacono [1120] (passo ripreso nella Vita Notkeri, eds Goldast e Bolland/Acta Sanctorum) si attesta la liturgia romana in Inghilterra (Giovanni Diacono parla di Agostino di Canterbury e dell'arciv. Teodoro accompagnato dal cantore Giovanni)

  V. Beda [iv.18] vero, quæ hic Vitaliano adscribuntur, Agathoni in acceptis refert, qui non ita multo post eandem insedit Romanam cathedram: accepisse nimirum Benedictum Biscopum, abatem S. Petri in Britannia iuxta Ostumbriam, Roma in Britanniam remeantem, a papa Agathone Ioannem archicantorem S. Petri et abbatem S. Martini, in Britanniam perducendum "quatenus in monasterio curſum canendi annuum, sicut ad S. Petrum Romae agebant, edoceret" [...]

Da Beda: anche papa Agatone (678-681) invia il cantore Giovanni (abate di S. Martino a Roma) al seguito di Benedetto Biscop [questi torna al monastero dal suo quarto viaggio a Roma (685). Dal momento che Teodoro di Canterbury lo aveva accompagnato di ritorno dal suo terzo viaggio (info), è probabile che i "Giovanni e Teodoro" citati da Giovanni Diacono siano loro].

  Idem postea Beda de Acca, episcopo Haqulstadensi [Hexham], labente saec. vii narrat in eadem Anglorum historia [Beda: v.20], cantorem quoque egregium, nomine Maban, qui a succesoribus discipulorum beati papae Gregorii in Cantia [Kent] fuerat cantandi sonos edoctus, ad se suosque instituendos accersisse, ut nec episcopus quidem Acca refugerit officium cantoris: erat enim cantor peritissimus, eius etiam causa R0mam profectus. [...]

Sempre da Beda: alla fine del vii secolo il vescovo Acca di Hexham tenne con sé per 12 anni il celebre cantore Maban, istruito nel Kent da allievi dei discepoli di papa Gregorio, perfezionando in questo modo la liturgia inglese.

  Ecclesiasticis decretis firmatum id fuit an. 747 in Cloveshoviensi [— quot. §13, 15 —] apud Anglos Concilio, quod iam antea in usu fuerat, sed cum aliqua forte diversitate, iusta eundem Mabilionium in annalibus [1713], ut in missarum celebratione et cantilenarum modo ritus Romani servarentur.

Nel Concilio di Cloves (747), come riportato da Mabillon, si conferma la forma Romana del rito.

  Idem alibi memorat motus, ob cantus mutationem, a Turstino monacho Cadomensi excitatos, quem rex Glastoniensi monasterio proposuerat: [— quot. Oderic Vitalis (by Mabillon) —]
Henricus de Knygthon canonicus Leycestrnsis libro secundo de eventibus Angliae, Wilhelmi cuiusdam seu Witti Fiscanensis [Fécamp] cantum fuisse dicit, quem Turstinus, inter caeteras stultitiae suae ineptias, Gregorianum cantum in officio aspernatus, exercere, monachos suos compellere coeperit; sed qualis iste cantus fuerit, et in quo a Gregoriano abierit, non constat. Referuntur haec ad annum 1049. [*]
Simeon Dunelmensis, monachus de Reg. Angl. p. 212, eiusdem innovationis coeptae a B. Guilielmo abbate S. Benigni Divisionensis, meminit, atque ex eo auctores, Hist. litter. Franc. [— quot. Histoire 1746: vii.34 —]. Patet ex vita S. Guilielmi emendationem fuisse cantus Romani [— quot. Rodulfus Glaber (ca 1130) —]

Da Oderic + Knygthon + Symeon of Durham: quando Thurstan of Caen [Normandia] divenne fu fatto abate di Glastonbury [dopo il 1077] pretese con la forza che i monaci inglesi adottassero le forme di canto normanne dettate dal maestro Guglielmo di Fécamp invece di quelle romane. Tuttavia da Rodolfo il Glabro: san Guglielmo da Volpiano (962-1031) governò il monastero di Fécamp apparentemente secondo il rito romano.

* In realtà le fonti di questo episodio (Symeon of Durham) lo datano al 1083 — Hiley 1986

  IX Cantus Gallicani
[...] Quoque diximus de Romanis, etiam a Gallis hic aliquid mutuantibus, ex Walafrido Strabone condirmatur: [— quot. §a —] [...]

Già Valafrido Strabone (808-849) metteva in luce i rapporti fra liturgia Gallicana e Romana.

  X Cui deinceps cum officio Romanus substitutus paucis exceptia
Accidit hoc etiam in Galliis, ut cum aliis, ad ritum officiumque divinum pertinentibus, modus canendi Romanus successu temporis adoptaretur.
Observat Mabillionius in libro primo de Liturgia Gallicana [1685], et praefatione in Sacramentarium Gallicanum, parte secunda t. I, Musaei Italici [1689: i/2.273-277], Gallos primum accepisse ab ecclesia Romana canonem missae. [...]

Mabillon (sulla base delle lettere dei papa Paolo I e Adriano I e al Sacramentario Gallicano studiato in Museum Italicum) afferma che i Galli furono i primi ad accogliere il canone Romano.

  Quoad psalterium, quod praecipuum est in reliquis divini officii partibus, singularem eius versionem cantandam in Galliae ac quibusdam Germaniae ecclesiis fuisse traditam, testantur Walafridus Strabo et Berno Augiensis. Hic in epistola apud Mabillonium [§ ii.21] ad Meginfridum et Bennonem (quam nos ex codice Salemitano inter Scriptores de musica [Gerbert 1784: 93] integram damus) ubi de S. Hieronymo agens, quaedam habet, quibus lux affunditur iis, quae paulo ante dixi de mutatione afficii Toletani in Gallicanum, ubi psalterii bis fit mentio, atque intelligi potest de hac peculiari versione, qua deinceps, constanter usa est ecclesia Gallicana, licet cantum Romanum dudum antea sub Pipino assumserit. [...]

Da Mabillon: delle peculiarità del salterio Gallicano* parlano Valafrido Strabone (808-849) e Bernone di Reichenau (978-1048) che ricorda le tre versioni del salterio (Romano, Gallicano, Ebraico).
[* Il 'salterio Gallicano' è la seconda e più accurata delle traduzioni di Gerolamo, fatta dal greco dei LXX (la prima è detta 'Romana'): i Galli, diversamente dai Romani, adottarono la prima traduzione (da qui il nome) e Carlo Magno la impose come quella valida per tutto la romanità]

  XI Sub Pipino
Sic ergo concessit in usum Gallicanum quad psalterii versionem; cum contra assumserit iam sub Pipino ecclesia Gallicana usum antiphonarium Romanum, uti ex Bernone dicimus, atque ipsum cantum, quod inter caeteros, Walafridus docet: [— quot. 'b' —]. Sigebertus [1100] ad postremum Zachariae P. annum, nimirum Christi 751 hoc revocat: [— quot —]

D'altra parte lo stesso Valafrido (e anche Sigeberto) dichiarano che, differentemente dal salterio, Pipino adottò l'antifonario Romano.

  Ubi vides , non pontificis, quisquis tunc Romanam ecclesiam rexerit (qua de re Baronii annales ad an. 752 consuli possunt) sed regis studio, rem tribui. Idem facit auctor operis Carolini Contra synodum Graecorum de imaginibus, ecclesiam Gallicanam laudans, quod, suscepto ordine psallendi ac modulationis, ecclesiae Romanae accesserit [— quot. Libri Carolini, ca 780 —]. Ordo psallendi, cum psalterium esset diversum, cantus ipse est, uti ex Capitularis Caroli M. Aquisgrani editi, capitulo Octogesimo constat, ubi praecipitur: [— quot. Carolus Magnus Capit.80 —] + [— quot. Gaguin 1497 —]

— Gerbert, sulla scorta del riferimento a Remigio in Gaguin colloca qui l'episodio della la lettera di Paolo I [43] (757-767): 'praeterea' deve intendersi quindi non prima del 757 (ma MGH data la lettera al 761-767)
— rif. all'altra lettera di Paolo I [25]

Carlo Magno, riconosciuta la differenza dei riti, segue gli accordi fra Pipino e Stefano ii di 'romanizzare' il rito franco, cosa che, secondo Gaguin, al tempo di Pipino avvenne attraverso l'arcivescovo Remigio di Rouen,*** fratello di Pipino.
Il ruolo di Remigio (cfr. Claussen 2004: 267 nota 89) è confermato anche dalla lettera 43 di Paolo I, in cui propone di mandare cantori franchi a Roma.

  At vero nihil sibi Gallos proprium servasse, nullamque amplius ipsos in hoc studio operam posuisse, asseverari nequit. Amalarius Fortunatus Metensis diaconus in libro De ordine antiphonarii, de antiphonis, quae sunt ex evangeliis quotidianis, dubitat: [— quot. —]

Amalario di Metz ritiene che il suo canto si sia molto differenziato dal modello romano.

  An vero hoc iam tempore in lingua vulgari cantus ecclesiatici peculiares in Galliis fuerint, me latet. Lebeuf [1741] certe eiusmodi notavit lingua rustica Romana ix circiter saeculi, a Caroli Magni temporibus: suntque paraphrases actuum sanctorum, qui canebantur, ad explicandas populo historias Ss. Martyrum, ut nihil dicam de cantilena Gallica in musica quadrata seu mensurata inter Bedae opera; sed ultra seculum xii certo non assurgit.


Gerbert non sa se si praticasse il canto sacro in volgare già nel ix sec. come sembra voler suggerire Lebeuf parlando delle sacre rappresentazioni che però risalgono al massimo al xii sec.

  Id ex verbis Amalarii eruitur, non sibi religioni duxisse Gallos in suo cantu, postquam etiam Romanus obtinuit, ea sibi servare, quae sua se auctoritate commendabant, etsi forte ex usu Romano non essent; moxque palam fiet, non adeo expedite cantum etiam et melodiam Romanam sub Pipino esse susceptam, quin successoribus eius adhuc fuerit in hac re elaborandum. Dalla parole di Amalario si ricava che non era riuscito a far cantare il suo canto ai Galli , anche dopo che il [canto] romano ottenne di riservare a sé quelle caratteristiche che per la sua autorevolezza si apprezzavano anche se forse non erano dell’uso romano ...
  XII Carolus Magnus
Carolus Magnus patris sui exemplo ad hoc excitatus in hac re sedulam posuit operam. Sunt ipsius Caroli verba apud Baluzium et Mabillonium: [— quot. Epistula generalis —]
 
  Suo loco ex Aureliano [Reomensis in Gerbert 1784: i.39] et aliunde notabimus, quod etiam Aventinus [1554] et Iacobus Curio [1557] perhibent, Carolum M. etiam ex Graecorum disciplina cantus modus auxisse: cumque ex Gregorii instituto [— quot. Aventinus —]. Nec alio consilio hoc fecit, quam ut ecclesia omnem scripturae δεινότητα [prestigio] ac maiestatem congruentibus sonis exprimere posset: [quot. from Corio] et ut scripturae concentuum suavitate conspectiores in coetu christianorum redder entur.

Sulla scorta di Aureliano di Reomé [fine ix], Aventinus e Curio [metà xvi] si riconosce a Carlo Magno l'ampliamento del sistema modale, recuperato dai greci.

  Etiam cum Graeci legati Aquisgrani patriis ceremoniis rem divi nam facerent et psallerent, Carolus Magnus, qui occulte subauscultabat, captus dulcedine cantus, iussit eos numeros excipi. Alias S. Ambrosio 4 authentorum constitutio, S. Gregorio additio 4 plagalium tribuitur, quod hic etiam a Graecis Costantinopoli apocrisarius discere potuit. Id vero, quod mox memoravimus, San-Gallensis monachus his verbis narrat. [— quot. ii §6-7 (up to 'invenitur') —] Quod subdit de omni genere organorum, ex Oriente allatorum, notabimus postea.

Si ricorda l'episodio in cui Carlo Magno fu sedotto dalle melodie dei canti della delegazione greca e ne volle una versione in latino (da Notker). Si contrappone la teoria che prima di Gregorio (al tempo di Ambrogio) i modi fossero 4, e che fu Gregorio, imitando i greci, a estenderli a 8 aggiungendo i plagali (negando quindi la tesi di Curio): Gregorio conobbe i plagali quando [nel 578] andò a Costantinopoli come apocrisario.

  At Romani vero cantus instaurationem, factam a Carolo M. annos 774 et 790 Sigibertus [1100] in Chronico designat; cui consentit Aemilius lib. ii [1539]; Chronicon vero Moisiacense [990] ad an. 802 refert. [— quot. of Sigibert —] Fertur usus opera Pauli Varnefridi Diaconi, qui ei a sacris erat. Utroque tempore adventus imperatoris in Italiam collocatur.

Il ruolo di Carlo Magno nella 'romanizzazione del canto è attesto da Sigibert (anni 774 e 790), dalla Cronanca di Moissac (al 802, conciclio di Aquisgrana), e genericamente ribadita da Emili 1539. Il riferiment a Paolo Diacono forse si lega al suo Homiliarius, ordinato da Carlo Magno [Epistola generalis] e ritenuto contributo alla romanizzazione.

  Unde etiam a Ioanne Diacono [870], auctore vitae S. Gregorii, et rerum gestarum Caroli M. scriptoribus, res, Carolo Romae praesente, accidisse narratur. [— quot. Iohannes Hymmonides ii.9-10 —] Remque iisdem verbis enarrat Ekkehardus: singulares vero quasdam circumstantias affert Monachus Engolismensis in vita iusdem Caroli ad annum 787 [— quot. 'a-b' —] Ademarus [? = Monachus Engolismensis] in vita Caroli M. ad eundem annon hoc idem repetit.

E' il passo celbre con la metafora della fonte

  Eginardus vero in Vita Caroli, eiusdem non solum in hac re studium et industriam generatim collaudat, sed etiam imperatoris peritiam. [— quot. 26.b —]
Ipse vero Carolus sancitum voluit de cantu, ut secundum ordinem et morem Romanae ecclesiae fiat cantus, et eius nomine auctor operis Carolini Contra Synodum Graecorum de imaginibus, postquam depraedicasset Pipini patris in hac re operam: [— quot. i.6.b —]
Ubi haud obscure respiscit ad eam contentionem, quae primum efferbuit Romanos inter et Gallos, recusantibus hisce, Romano sese accomodare cantui, et suum praeferentibus modum [ref. to Bourdelot 1715]
Edidit Muratorius Landulphi senioris Mediolanensis historiam, in qua habetur, sub Hadriano i pontefice Romano, concilio consitutum fuisse, ut Carolus: per totam linguam... [— quot. —]

Proseguono gli esempi che dimostrano come sia stato soprattutto Carlo Magno a 'romanizzare' il canto franco.

  XIII In urbe Mettensi, passimque in Gallia
Prima et praecipua Romani cantus informatio in ecclesia scholaque Metensi fuit facta. Id iam laudis tribuit Paulus Diaconus Chrodegango, qui sub Pipino floruit. [— quot. —]

Ruolo di Crodegango, vescovo metense di Pipino (post 753)

  Sigebertus [1100] ad an. 774 refert, Carolum duos clericos Romam missiset, ut authenticum cantum a Romanis discerent. [— quot. (from "Et primo...") —] Dum vero cito reliqua Gallia, non ita Metensis ecclesia, a cantus Romani integritate defecit, ut iterum opera regis Caroli indiguerit, quod idem Sigebertus ad an. 790 narrat: [— quot. —]

Testimoninanza di Sigebert e della centralità di Metz come città d'irradiazione

  Apud Iannem Diaconum in Vita S. Gregorii P. [870] haec omnia iisdem fere referuntur verbis, post citata primum de contentione Romanos inter et Gallicanos cantores verba: [— quot. cap. ii.9-10 —] Et in Annalibus apud Martenium: [— quot. (from 1360 Ypres' Chron. ) —] Haec nonnumquam confundunt auctores medii aevi, et in annorum designatione discrepant.

Citata in merito anche la fonte di Giovanni Diacono, e quella assai più tarda di Jean d'Ypres, notando alcune divergenze

  Et quidem monachus S. Galli, Vitae Caroli M. lib. i, c. 11, apud Mabillonium [Annal. 23/34], usque ad Leoni iii tempora reponit, quod Carolus animadvertens, cantus modos in diversis Galliae ecclesiis discordare, duoes clericos Leoni papae dixerit, in schola romana instruendos, quorum alterum apud se retinuerit, alterum filio suo Drogoni episcopo Metensi assignarit: Drogonis vero industria eiusmodi cantum per totam Franciam in tantum propagatum fuisse, ut Metensis subinde appellatus fit.

Sintesi di quanto riportato da Notker, cap. 11

  Ex quondam Caroli M. capitulari colligit, fuisse illic plures cantores, aliunde eo directos: [— quot. (capitul. i, an. 805, n. 2) —]

Capitolare che pone Metz centro d'irradiazione del canto romanizzato

  Monachus Engolismensis in vita eiusdem Caroli ad an. 787 vult, ipsum Carolum ab Hadriano acceptos Romanos cantores unacum antiphonariis sancti Gregorii, quos ipse notaverat nota Romana, in Galliam deduxisse Theodorum et Benedictum, ita ut maius magisterium cantandi in Metensi civitate: [— quot. (from c) —]

Passo da Ademar

  Hinc ait equidem auctor Chronici Gottwicensis [Bessel 1732] pag. 55: [— quot. —] Fundamentum aliquod haec coniectura habet in anonymo [Notker] de Gestis Caroli Magni, unde iuvat, historiam huc transcribere, singularibus nonnullis circumstantiis enarratam. Ubi principio nota anachronismus vel confusionem historiae Pipini ac Caroli, atque errorem circa nomen pontificis Stephani, quem secundo loco successorem Leonis iii dicit, quartum cum quintum confundens, qui mortuo iam an. 814 Carolo in fedem Romanam suffectus est an. 816 [— quot. in note: Notker capp. 10-11 —] Nova narratio ea tenebris offundit de cantoribus ultro citroque ultra montes missos, aut acceptos iuxta superois relata. Id vero ad rem praesentem singulare est, cantores illos, licet a Carolus magnis fuissent muneribus locupletati, et stipendiis, nihilominus perperam Gallos prae invidia quadam cantare docebant: ita ut Metis et apud Treviros aliter quam Parisiis et Turonis cantaretur, ut tum intellexerit, cum sequenti anno festa natalitia his in locis ageret. Quare conquestus apud Stephanum Leonis iii successorem, cantoribus istis partim exilio, partim ergastulis mulctatis, ex concilio pontificis Romam ex suis in cantu instruendos miserit, quos instructos brevi cum recepisset, reduces alterum apud se retinuerit, alterum ad Metensem ecclesiam ablegarit.

Il canto in Germania è chiamato 'Mette' (da Notker, citato integralmente, osservate alcune incongruenze, e perplessità sulle invidie fra cantori pagati da Carlo)

  Iam sub Carolo M. fuerant scholae illae, de quibus paulo post, imprimis Palatina, unde etiam aliae erudirentur ecclesiae, ac scholas instruerent, quod de Lugdunensi Leidradus [790] in epistola ad Carolum: [— quot. (from Du Cange, Cantus 1) —]

Della schola cantorum istituita a Lione secondo il modello palatino

  XIII Ac Germania
[...] Neque vero aemulatio illa [modulatio Romana] tulerit, quod apud Mabillonium dicitur, ad normam Metensis antiphonarii San-Gallense fuisse conformatum.
Meminit Amalarius saepius Metensis antiphonarii in normam aliorum adhibiti,
et adhuc tempore S. Bernardi [1130], ut ex eius Tractatu de cantu et correctione antiphonarii patet, priores patres Cistercienses, cum in divinis laudibus id cantare cuperent, quod magis authenticum inveniretur, miserunt, qui Metensis ecclesiae antiphonarium, quod Gregorianum esse dicebatur, transcriberent; verum et cantu et littera depravatum invenerunt.
Atque etiam tempore Amalarii sub Ludovico Pio constat, illud a Romano multum discrepasse: quam diversitatem is in proemio de Ordine antiphonarii inde repetit, quod Metense exemplar antiquius fuerit Adriano papa. Et hinc quando Romanum, quando Metense sequendum duxit, annotare voluit: [— quot. (from Amalarius' Prologus) —] Hanc sibi indulgentiam neutiquam concesserunt San-Gallenses auctore Romano: [— quot. (from 1220 Vita Notker in Acta Sanctorum §14) —] Ex his omnibus constat, neutiquam dici posse San-Gallense antiphonarium a Metensi ecclesia esse repetitum, hic que multo religiosius esse constitutum, unde cantum latissime propagatum, paulo post dicit: [— quot. (ibidem) —]

Ma al contrario l'emulazione [del canto romano] non fece sì, come vorrebbe Mabillon, che il sangallese fosse conformato alla norma dell'antifonario metense .
Amalario ricorda assai spesso l'antifonario metense adattato alla norma di altri,
e inoltre al tempo di san Bernardo, come rivela il suo Trattato sul canto e le modifiche all'antifonario, i padri priori cistercensi, desiderando cantare nelle divine laudi ciò che di più autentico era possibile trovare, ordinarono di trascrivere l'antifonario della chiesa metense che dicevano essere gregoriano, ma lo trovarono alterato nel canto e nelle parole.
  Videbimus post ea, quid iste usus fuerit, dum constanti eiusdem cantus frequentatione ita canentium memoriae inhaesit melodia, ut paucissimis signis notisque musicis ad genuinum iuxta authenticum S. Gregorii antiphonarium addiscendum cantus opus fuerit, quantum quidem assequi potuerunt Transalpini, et tenere, suo etiam ingenio indulgentes, nec unquam perfecte Italos in hoc genere attingentes, ut etiam Ioannes Diaconus, et ex illo Ekkehardus notarunt: [— quot. (From Hymonides ii.6) —]

Sulla difficoltà di assorbiere il canto romano. Citato il passo sulla asperità del canto franco e germanico

  Adiugenda his sunt, quae Adam, canonicus Bremensis, in Historia ecclesiarum septentrionalium de forti cantum ad morem gentium illarum a S. Adalberto accomodato dicit.  
  Et alibi, cura praesertim Caroli M. in disciplina cantus undique instituenda.
xv
 
  Item Ludovicii Pii, controversia tunc orta inter Lugdunensem et Metensem Ecclesia..
xvi